Faglig samarbeidsutval for vaksenhabilitering

Formålet til faglige samarbeidsutval er å fungere som eit rådgivande organ og forvalte utøvinga av dei ulike delavtalane i Samarbeidsavtale mellom kommunane og Helse Møre og Romsdal HF. Faglige samarbeidsutval rapporterer til strategisk samarbeidsutval. 

Hender

​Faglig samarbeidsutval for vaksenhabilitering har eit særskilt ansvar for å følgje opp delavtale 1 i Samarbeidsavtalen (pdf).

Mandat

a) Utarbeide handlingsplan som konkretiserer ansvar og oppgåver i kommuner og helseføretak. Handlingsplanen skal høyrast og forankrast i dei lokale samhandlingsutvala og bli vedteken i strategisk samarbeidsutval. Handlingsplanen skal ha årlig revisjon, med evaluering av mål/tiltak/effekt. 

b) Ansvar for vidareformidling av informasjon til kommuner og helseføretaket, og arrangere felles fagdagar ved behov. 

c) Samarbeide med dei øvrige fagråda i Midt-Norge. ​

Medlemar

Frå helseføretaket (Helse Møre og Romsdal - HMR):

​Iris Relling Nielsen
Overlege spesialisering rehabilitering Sunnmøre, Klinikk psykisk helse og rus
Iris.Relling.Nielsen@helse-mr.no​

Torill Myklebus Hjelseth
Fagkonsulent, Klinikk psykisk helse og rus
Torill.Myklebust.Hjelseth@helse-mr.no

Perny Kristin Oksnes
Avdelingsleiar, sykehuspsykiatri Sunnmøre, Klinikk psykisk helse og rus
Perny.Kristin.Oksnes@helse-mr.no

Hilde Husby
Seksjonsleder spesialisert habilitering Nordmøre og Romsdal, Klinikk psykisk helse og rus​
Hilde.Husby@helse-mr.no​​

Nordmøre interkommunale politiske råd
Siw Helgadottir Teksum
Avdelingsleiar, habilitering Sunndal
siw.helgadottir.teksum@sunndal.kommune.no

Romsdal regionråd
Elly Christine Volsdal Slettvoll
Konst. kommunalsjef helse- og omsorg, Vestnes kommune
elly.slettvoll@vestnes.kommune.no

Sunnmøre regionråd - Søre
Guro Bakke Liaskar
Einingsleiar bu- og habilitering, Ørsta kommune
guro.bakke.liaskar@orsta.kommune.no

Sunnmøre regionråd - Nordre
Caroline Øien Fiksdal
Avdelingsleiar bu- og aktivitetssenter, Sula kommune​
Caroline.Oien.Fiksdal@sula.kommune.no

Fastlege/praksiskonsulent
Stian Endresen
Fastlege Ulstein kommune, leiar praksiskonsulentordninga
Stian.Endresen@helse-mr.no

Brukerrepresentant kommune
Tove Kroknes
CP-foreningen
tove@sund-bredband.no

Brukerrepresentant HMR
Janne Remøy Endresen
SAFO/ NFU (Norsk Forbund for Utviklingshemmede)
janne@auto-formidling.no

Møteplan


Kommande møte: 17. september 2021

Referat frå møter


Leggast inn når klart

Handlingsplan


​Leggast inn når klart​
​​

Kontaktinfo


For førespurnad til faglig samarbeidsutval for vaksenhabilitering ta kontakt med:

Leiar: Under avklaring

Nestleiar: Under avklaring

Fann du det du leita etter?