Helsenorge

Lokalt samarbeidsutval Ålesund

Formålet til lokale samarbeidsutval er å vere eit forum for forbetringsarbeid og samarbeid mellom sjukehus og kommunane i opptaksområdet. Lokale samarbeidsutval skal i hovudsak behandle saker som gjeld det enkelte opptaksområde for sjukehus og som ikkje har konsekvensar for samarbeid i andre deler av fylket. 

Lokale samarbeidsutval rapporterer til strategisk samarbeidsutval.

Mandat


a
) Haldast orientert om årlig status på avvik og avviksregistrering innan samhandlingsområdet. Prioritere avvik som skal forbetrast/reduserast. 

b) Ansvarlig for å arrangere årlig samarbeidsmøte mellom sjukehuset og kommunane for å spreie gode løysingar og kartlegge aktuelle forbetringstiltak. 

c) Initiere gode samhandlingsløysingar og standardiserte pasientforløp basert på erfaringar og «best praksis» (Plan-Do-Study-Act). 

d) Forankre og bidra i implementering av vedtekne handlingsplaner og retningslinjer. 

e) Skal i samarbeid med Lærings- og meistringssentret, pasientorganisasjonar og frisklivssentralar og eventuelt andre relevante i kommunen, bidra til utvikling og bruk av lærings- og meistringstiltak. ​


Medlemar

Giske kommune 

Lene Bjørlo Overå, kommunalsjef
lbov@giske.kommune.no

Fjord kommune

Jan Ove Gravdal, kommunalsjef
jan.ove.gravdal@fjord.kommune.no

Stranda kommune
Helene Rimstad, einingsleiar i habilitering/rehabilitering
helene.rimstad@stranda.kommune.no​

Sula kommune

Astrid Engetrøen, rådgivar
astrid.engetroen@sula.kommune.no

Sykkylven kommune

Margit Aure Overå, rådgivar
margit.aure.overa@sykkylven.kommune.no  

Ålesund kommune 

Synnøve Vasstrand Synnes, kommunalsjef (nestleiar LSU Ålesund)
synnove.vasstrand.synnes@alesund.kommune.no

Klinikk Ålesund sjukehus

Elisabeth Siebke, klinikksjef (leiar LSU Ålesund)​
elisabeth.siebke@helse-mr.no

Klinikk Ålesund sjukehus

Siri Talseth Frilund, avdelingssjef medisin (vararepresentant LSU Ålesund til strategisk samarbeidsutval)
siri.beate.talseth-frilund@helse-mr.no

Klinikk for kreftbehandling og rehabilitering

Hanne Elde, seksjonsleiar fysikalsk medisin 
hanne.sveistrup.elde@helse-mr.no

Klinikk for psykisk helse og rus

Kari Marie Remø Nesseth, avdelingssjef TSB
kari.marie.remo.nesseth@helse-mr.no

Inger Ann Berge, seksjonsleiar BUP
inger.ann.berge@helse-mr.no

Fastlege/praksiskonsulent

Sindre Klokk, fastlege​ Ålesund kommune
Sindre.klokk@gmail.com

Brukarrepresentant kommune

Øyvind Andre Hanken, Norsk forening for slagrammede
o-hank@online.no

Brukarrepresentant Helse Møre og Romsdal (HMR)

Inger Nossum Sandvik
ingnos@hotmail.com

Brukarrepresentant HMR, vara

Asle John Giske, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
giskeasle@gmail.com

Sekretariat - representant regionråd

Bodil Marit Haugen Våge, rådgivar Ålesund kommune
Bodil.Marit.Haugen.Vage@alesund.kommune.no​​

Sekretariat - representant HMR

Espen Ervik, rådgivar samhandlingsseksjonen
espen.ervik@helse-mr.no

Møteplan

​Kommande møte: 04. februar 2022

Vidare møte i 2022:
29.04.22
09.09.22
18.11.22

Referat frå møte

Referat 26.11.21 (pdf)

Referat 17.09.21 (pdf)

Eldre referat frå Lokalt samhandlingsutvalg:
14.oktober 2020

23.oktober 2019

10.april 2019 

24.oktober 2018

25. april 2018

Kontaktinfo

Leiar LSU Ålesund:
Elisabeth Siebke, klinikksjef
elisabeth.siebke@helse-mr.no

For førespurnad til Lokalt samarbeidsutval Ålesund ta kontakt med sekretariat ved:

Bodil Marit Haugen Våge, rådgivar Ålesund kommune, Helseressurs Nordre Sunnmøre
Bodil.Marit.Haugen.Vage@alesund.kommune.no​​​

Espen Ervik, rådgivar samhandlingsseksjonen, Helse Møre og Romsdal
espen.ervik@helse-mr.no


Fann du det du leita etter?