Helsenorge

Lokalt samarbeidsutval Kristiansund

Formålet til lokale samarbeidsutval er å vere eit forum for forbetringsarbeid og samarbeid mellom sjukehus og kommunane i opptaksområdet. Lokale samarbeidsutval skal i hovudsak behandle saker som gjeld det enkelte opptaksområde for sjukehus og som ikkje har konsekvensar for samarbeid i andre deler av fylket. 

Lokale samarbeidsutval rapporterer til strategisk samarbeidsutval.


​Mandat

a) Haldast orientert om årlig status på avvik og avviksregistrering innan samhandlingsområdet. Prioritere avvik som skal forbetrast/reduserast. 

b) Ansvarlig for å arrangere årlig samarbeidsmøte mellom sjukehuset og kommunane for å spreie gode løysingar og kartlegge aktuelle forbetringstiltak. 

c) Initiere gode samhandlingsløysingar og standardiserte pasientforløp basert på erfaringar og «best praksis» (Plan-Do-Study-Act). 

d) Forankre og bidra i implementering av vedtekne handlingsplaner og retningslinjer. 

e) Skal i samarbeid med Lærings- og meistringssentret, pasientorganisasjonar og frisklivssentralar og eventuelt andre relevante i kommunen, bidra til utvikling og bruk av lærings- og mestringstiltak
 

Medlemar

Aure kommune

Geir Nielsen, enhetsleiar Helse- og familie
Geir.nielsen@aure.kommune.no

Averøy kommune

Kjetil Leirbekk, Ass. rådmann/ kommunedirektør
Kjetil.leirbekk@averoy.kommune.no

Gjemnes kommune

Ragnhild Kleive, leiar Helse- og omsorg
ragnhild.kleive@gjemnes.kommune.no

Kristiansund kommune

Siv Iren Stormo Andersson, Kommunalsjef
siv.iren.andersson@kristiansund.kommune.no   

Smøla kommune

Ingeborg Johnsrud Dyrnes, kommunalsjef (leiar LSU Kristiansund)
ingeborg.johnsrud.dyrnes@smola.kommune.no

Sunndal kommune

Britt Iren Bæverfjord (vararepresentant i LSU til strategisk samarbeidsutval)
Britt.Iren.Beverfjord@sunndal.kommune.no

Surnadal kommune

Gunnhild Eidsli
gunhild.eidsli@surnadal.kommune.no

Tingvoll kommune

Siri Holmeide Vangen
siri.holmeide.vangen@tingvoll.kommune.no

Klinikk sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)
Joakim Varvin, seksjonsleiar akuttmottak 
Joakim.varvin@helse-mr.no

Klinikk sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)
Gudrun Karlsen, seksjonsleiar ortopedisk og kirurgisk sengepost
Gudrun.Karlsen@helse-mr.no

Klinikk for kreftbehandling og r​ehabilitering
Marit Gyldenskog, psykiatrisk sjukepleiar ved Aure rehabiliteringssenter
marit.gyldenskog@helse-mr.no

Klinikk for psykisk helse og rus
Kjell Åsmund Bryn, seksjonsleiar BUP (nestleiar LSU Kristiansund)
kjell.asmund.bryn@helse-mr.no

Hans Bjørn Vikals, seksjonsleiar poliklinikk DPS
Hans.Bjorn.Vikals@helse-mr.no

Fastlege/praksiskonsulent
Andreas Nybrott Hals, fastlege Kristiansund, praksiskonsulent​
andreas.nybrott.hals@helse-mr.no

Brukarrepresentant kommune
Per Einar Hondstad, Norges Handikapforbund (NHF)​
nhfpeh@gmail.com

Brukarrepresentant kommune, vara
Venke Pedersen, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)​
venkep@hotmail.no​​

Brukarrepresentant HMR
Anne Grete Mogstad, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
g-mog​sta@online.no​

Brukarrepresentant HMR, vara
Steinar Waksvik
waksviksteinar@gmail.com

Sekretariat - representant regionråd
Bjørn Carsten Buan, kommuneoverlege Surnadal og helseressurs kommunar Nordmøre
bjorn.carsten.buan@surnadal.kommune.no

Sekretariat - representant HMR
Toril Kvisvik, rådgivar samhandlingsseksjonen
toril.kvisvik@helse-mr.no

Møteplan

Kommande møte: 12. januar 2022 (fysisk møte)

Vidare møte i 2022:
06.04.22 (digitalt)
31.08.22 (fysisk)
02.11.22 (digitalt)

Referat frå møte

Referat 01.10.21 (pdf) ​- Fellesmøte LSU Kristiansund/LSU Molde. 

Referat 03.09. 21(pdf)

Referat 20.08.21 LSU Kristiansund (pdf)


Eldre referat Lokalt samhandlingsutval:

16.12.2020 Referat LSU Kristiansund (Pdf)

30.10.2020 Fellesmøte LSU Molde og LSU Kristiansund

                     Vedlegg 1: Transport av psykisk syke PTT

                     Vedlegg 2: Orientering om SNR/DMS

                     Vedlegg 3: Fra ord til handling

26.08.2020

22.01.2020

27.09.2019 Fellesmøte, lokalt samhandlingsutvalg Kristiansund sykehus og lokalt samhandlingsutvalg Molde sykehus

Kontaktinfo

Leiar LSU Kristiansund:
Ingeborg Johnsrud Dyrnes, kommunalsjef Smøla kommune
ingeborg.johnsrud.dyrnes@smola.kommune.no

For førespurnad til lokalt samarbeidsutval i Kristiansund ta kontakt med sekretariat ved: 

Bjørn Carsten Buan, kommuneoverlege Surnadal og helseressurs kommunar Nordmøre
bjorn.carsten.buan@surnadal.kommune.no

Toril Kvisvik, rådgivar samhandlingsseksjonen Helse Møre og Romsdal HF
toril.kvisvik@helse-mr.no​​


Fann du det du leita etter?