Lokalt samarbeidsutval Molde

Formålet til lokale samarbeidsutval er å vere eit forum for forbetringsarbeid og samarbeid mellom sjukehus og kommunane i opptaksområdet. Lokale samarbeidsutval skal i hovudsak behandle saker som gjeld det enkelte opptaksområde for sjukehus og som ikkje har konsekvensar for samarbeid i andre deler av fylket. 

Lokale samarbeidsutval rapporterer til strategisk samarbeidsutval.


Mandat

 a​​) Haldast orientert om årlig status på avvik og avviksregistrering innan samhandlingsområdet. Prioritere avvik som skal forbetrast/reduserast. 

b) Ansvarlig for å arrangere årlig samarbeidsmøte mellom sjukehuset og kommunane for å spreie gode løysingar og kartlegge aktuelle forbetringstiltak. 

c) Initiere gode samhandlingsløysingar og standardiserte pasientforløp basert på erfaringar og «best praksis» (Plan-Do-Study-Act). 

d) Forankre og bidra i implementering av vedtekne handlingsplaner og retningslinjer. 

e) Skal i samarbeid med Lærings- og meistringssentret, pasientorganisasjonar og frisklivssentralar og eventuelt andre relevante i kommunen, bidra til utvikling og bruk av lærings- og meistringstiltak.

Medlemar

 
Aukra kommune
Jan Erik Hovdenak, kommunalsjef
Jan.Erik.Hovdenak@aukra.kommune.no

Hustadvika kommune
Jan Morten Dale, kommunalsjef
jan.morten.dale@hustadvika.kommune.no

Molde kommune
Tanja Thalén, kommunalsjef (nestleiar LSU Molde)
tanja.thalen@molde.kommune.no

Rauma kommune
Margrete Grinaker Berle, kommunalsjef
margrete.berle@rauma.kommune.no

Vestnes kommune
Elly Christine Voldsdal Slettvoll, konst. kommunalsjef
elly.slettvoll@vestnes.kommune.no

Sekretariat - representant regionråd
Alf Reistad, dagleg leiar Romsdal Regionråd (ROR)
alf.reistad@romsdalregionrad.no

Klinikk sjukehuset Nordmøre og Romsdal:
Oddbjørn Tomren, avdelingssjef medisin og nevrologi (leiar LSU Molde)
oddbjørn.tomren@helse-mr.no

Klinikk sjukehuset Nordmøre og Romsdal:
Ingrid Vasdal, avdelingssjef kirurgi
Ingrid.vasdal@helse-mr.no

Klinikk sjukehuset Nordmøre og Romsdal:
Trude Solenes, avdelingssjef sengepost og akuttmottak
trude.gudbrandsen.solenes@helse-mr.no

Klinikk for psykisk helse og rus
Line Lingen, avdelingssjef stab psykisk helse og rus
line.therese.heggem.lingen@helse-mr.no

Klinikk for psykisk helse og rus
Hilde Sivertsen, seksjonsleiar BUP
hilde.sivertsen@helse-mr.no

Fastlege/praksiskonsulent
Camilla Thilde Svela, fastlege Molde kommune, praksiskonsulent​
thilde.camilla.svela@helse-mr.no

Brukarrepresentant kommune
Andrea Enoksen Eide, Norsk Revmatikerforbund (​NRF)
andrea.eide@hotmail.com

Brukarrepresentant kommune, vara
Anders Johnsen, Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL)
andersi1957@outlook.com

Brukarrepresentant Helse Møre og Romsdal (HMR)
Ann Helene Skare, Kreftforeningen
he-skare@online.no 

Brukarrepresentant HMR, vara
Atle Tangen, FFO
atle.tangen@helse-mr.no

Møteplan

Kommande møte: 01. oktober 2021

Referat frå møter

 
Referat 27.08.2021 (pdf)

Eldre referat frå Lokalt samhandlingsutval

30.10.2020 Fellesmøte LSU Molde og LSU Kristiansund

                     Vedlegg 1: Transport av psykisk syke PTT

                     Vedlegg 2: Orientering om SNR/DMS

                     Vedlegg 3: Fra ord til handling

28.08.2020

29.05.2020

31.01.2020

29.11.2019

27.09.2019 Fellesmøte, lokalt samhandlingsutvalg Kristiansund sykehus og lokalt samhandlingsutvalg Molde sykehus

30.08.2019

14.06.2019

22.02.2019

25.01.2019

Kontaktinfo

​Leiar LSU Molde:
Oddbjørn Tomren, avdelingssjef medisin og nevrologi 
oddbjørn.tomren@helse-mr.no

For førespurnad til Lokalt samarbeidsutval Molde ta kontakt med sekretariat ved:

Alf Reistad, dagleg leiar Romsdal Regionråd (ROR)
alf.reistad@romsdalregionrad.no​​

Fann du det du leita etter?