Helsenorge

Lokalt samarbeidsutval Molde

Formålet til lokale samarbeidsutval er å vere eit forum for forbetringsarbeid og samarbeid mellom sjukehus og kommunane i opptaksområdet. Lokale samarbeidsutval skal i hovudsak behandle saker som gjeld det enkelte opptaksområde for sjukehus og som ikkje har konsekvensar for samarbeid i andre deler av fylket. 

Lokale samarbeidsutval rapporterer til strategisk samarbeidsutval.


Mandat

 a​​) Haldast orientert om årlig status på avvik og avviksregistrering innan samhandlingsområdet. Prioritere avvik som skal forbetrast/reduserast. 

b) Ansvarlig for å arrangere årlig samarbeidsmøte mellom sjukehuset og kommunane for å spreie gode løysingar og kartlegge aktuelle forbetringstiltak. 

c) Initiere gode samhandlingsløysingar og standardiserte pasientforløp basert på erfaringar og «best praksis» (Plan-Do-Study-Act). 

d) Forankre og bidra i implementering av vedtekne handlingsplaner og retningslinjer. 

e) Skal i samarbeid med Lærings- og meistringssentret, pasientorganisasjonar og frisklivssentralar og eventuelt andre relevante i kommunen, bidra til utvikling og bruk av lærings- og meistringstiltak.

Medlemar

 
Aukra kommune
Jan Erik Hovdenak, kommunalsjef
Jan.Erik.Hovdenak@aukra.kommune.no

Hustadvika kommune
Jan Morten Dale, kommunalsjef
jan.morten.dale@hustadvika.kommune.no

Molde kommune
Tanja Thalén, kommunalsjef (nestleiar LSU Molde)
tanja.thalen@molde.kommune.no

Rauma kommune
Margrete Grinaker Berle, kommunalsjef
margrete.berle@rauma.kommune.no

Vestnes kommune
Elly Christine Voldsdal Slettvoll, konst. kommunalsjef
elly.slettvoll@vestnes.kommune.no

Sekretariat - representant regionråd
Alf Reistad, dagleg leiar Romsdal interkommunalt politisk råd (Romsdal IPR)
alf.reistad@romsdalipr.no

Klinikk sjukehuset Nordmøre og Romsdal:
Oddbjørn Tomren, avdelingssjef medisin og nevrologi (leiar LSU Molde)
oddbjørn.tomren@helse-mr.no

Klinikk sjukehuset Nordmøre og Romsdal:
Ingrid Vasdal, avdelingssjef kirurgi
Ingrid.vasdal@helse-mr.no

Klinikk sjukehuset Nordmøre og Romsdal:
Trude Solenes, avdelingssjef sengepost og akuttmottak
trude.gudbrandsen.solenes@helse-mr.no

Klinikk for psykisk helse og rus
Line Lingen, avdelingssjef stab psykisk helse og rus
line.therese.heggem.lingen@helse-mr.no

Klinikk for psykisk helse og rus
Hilde Sivertsen, seksjonsleiar BUP
hilde.sivertsen@helse-mr.no

Fastlege/praksiskonsulent
Camilla Thilde Svela, fastlege Molde kommune, praksiskonsulent​
thilde.camilla.svela@helse-mr.no

Brukarrepresentant kommune
Andrea Enoksen Eide, Norsk Revmatikerforbund (​NRF)
andrea_e​ide@hotmail.com​

Brukarrepresentant kommune, vara
Anders Johnsen, Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL)
andersi1957@outlook.com

Brukarrepresentant Helse Møre og Romsdal (HMR)
Ann Helene Skare, Kreftforeningen
he-skare@online.no 

Brukarrepresentant HMR, vara
Atle Tangen, FFO
atle.tangen@helse-mr.no

Møteplan

Kommande møte: 21. januar 2022 (Molde sjukehus)​

Vidare møte i 2022:

18.03.22? (Fellesmøte Molde/Kristiansund LSU)
20.05.22 (Hustadvika)
02.09.22 (Molde sjukehus)
21.10.22? (Fellesmøte Molde/Kristiansund LSU)
02.12.22 (Rauma)

Referat frå møte


Referat 26.11.21 (pdf)

Referat 08.11.2021 (pdf)

Referat 01.10.2021​ - Fellesmøte LSU Molde og LSU Kristiansund​
 
Referat 27.08.2021 (pdf)

Eldre referat frå Lokalt samhandlingsutval

30.10.2020 Fellesmøte LSU Molde og LSU Kristiansund

28.08.2020

29.05.2020

31.01.2020

29.11.2019

27.09.2019 Fellesmøte, lokalt samhandlingsutvalg Kristiansund sykehus og lokalt samhandlingsutvalg Molde sykehus

30.08.2019

14.06.2019

22.02.2019

25.01.2019

Kontaktinfo

​Leiar LSU Molde:
Oddbjørn Tomren, avdelingssjef medisin og nevrologi 
oddbjørn.tomren@helse-mr.no

For førespurnad til Lokalt samarbeidsutval Molde ta kontakt med sekretariat ved:

Alf Reistad, dagleg leiar Romsdal interkommunalt politisk råd (Romsdal IPR)
alf.reistad@romsdalipr.no

Fann du det du leita etter?