Helsenorge

Lokalt samarbeidsutval Volda

Formålet til lokale samarbeidsutval er å vere eit forum for forbetringsarbeid og samarbeid mellom sjukehus og kommunane i opptaksområdet. Lokale samarbeidsutval skal i hovudsak behandle saker som gjeld det enkelte opptaksområde for sjukehus og som ikkje har konsekvensar for samarbeid i andre deler av fylket. 

Lokale samarbeidsutval rapporterer til strategisk samarbeidsutval.

Mandat

a) Haldast orientert om årlig status på avvik og avviksregistrering innan samhandlingsområdet. Prioritere avvik som skal forbetrast/reduserast. 

b) Ansvarlig for å arrangere årlig samarbeidsmøte mellom sjukehuset og kommunane for å spreie gode løysingar og kartlegge aktuelle forbetringstiltak. 

c) Initiere gode samhandlingsløysingar og standardiserte pasientforløp basert på erfaringar og «best praksis» (Plan-Do-Study-Act). 

d) Forankre og bidra i implementering av vedtekne handlingsplaner og retningslinjer. 

e) Skal i samarbeid med Lærings- og meistringssentret, pasientorganisasjonar og frisklivssentralar og eventuelt andre relevante i kommunen, bidra til utvikling og bruk av lærings- og meistringstiltak. 


Medlemar

Hareid kommune

Helga Bøe, kommunalsjef
helga.boe@hareid.kommune.no

Herøy kommune

Renathe Rossi-Kaldhol, kommunalsjef (leiar LSU Volda)
renathe.rossi-kaldhol@heroy.kommune.no 

Sande kommune

Bår​d Dalen, helse- og omsorgssjef
bard.dalen@sande-mr.kommune.no

Ulstein kommune

Marit Botnen, kommunalsjef
marit.botnen@ulstein.kommune.no

Vanylven kommune

Eli Tefre Nordal​, kommunalsjef
eli.tefre.nordal@vanylven.kommune.no

Vo
lda kommune
Svein Berg-Rusten, kommunalsjef
svein.berg-rusten@volda.kommune.no​

Ørsta kommune​​
Kristin Vik, seksjonsleiar Helse og Velferd
kristin.vik@orsta.kommune.no​

Klinikk Volda sjukehus

Palma Hånes, klinikksjef
Palma.Hanes@helse-mr.no

Mona Ryste, rådgivar Klinikk Volda sjukehus (nestleiar LSU Volda)
Mona.Ryste@helse-mr.no

Klinikk for kreftbehandling og rehabilitering

Anita Myklebust Nybø, seksjonsleiar Mork rehabiliteringssenter
anita.myklebust.nybo@helse-mr.no

Klinikk for psykisk helse og rus

Kari Standal, seksjonsleiar BUP
Kari.Standal@helse-mr.no 

Ha
llgrim Myklebust, seksjonsleiar DPS
Hallgrim.Myklebust@helse-mr.no

Fastlege/praksiskonsulent

Håvard Ramsli
Fastlege Herøy kommune, praksiskonsulent
havard.marandon.ramsli@helse-mr.no​

Vara fastlege/praksiskonsulent
Stian Endresen, fastlege Ulstein kommune, leiar praksiskonsulentordninga​
Stian.Endresen@helse-mr.no

Brukarrepresentant kommune

Eilin Reinaas, Norges Handikapforbund (NHF)
eilin.reinaas@live.no

Brukarrepresentant kommune, vara

Solveig Vatne, Norsk Revmatikerforbund (NRF)
solveigvatne@hotmail.com​

Brukarrepresentant Helse Møre og Romsdal (HMR)

Under avklaring

Brukarrepresentant HMR, vara

Jakob Strand, Pensjonistforbundet
jakob.a.strand@gmail.com

Sekretariat, ​​representant regionråd

Oddvar Marøy, samhandlingskoordinator Søre Sunnmøre
oddvar.ma​roy@volda.kommune.no​

Sekretariat, representant HMR
Sissel Ørstavik Aase, rådgivar samhandlingsseksjonen
sissel.orstavik.aase@helse-mr.no​​​

Møteplan

Kommande møte:

4. mars 2022
10. juni 2022
02. september 2022
02. desember 2022

Referat frå møte

Referat 10.12.21 (pdf)

Referat møte 28.10 + 10.11.21 Vedr. handlingsplanar (pdf)

Referat 03.09.21 (pdf)

Eldre referat frå Lokalt samhandlingsutval:​

​Kontaktinfo

Leiar LSU Volda:
Renathe Rossi-Kaldhol, kommunalsjef Herøy kommune
renathe.rossi-kaldhol@heroy.kommune.no 

For førespurnad til Lokalt samarbeidsutval Volda ta kontakt med sekretariat ved:​

Oddvar Marøy, samhandlingskoordinator Søre Sunnmøre
oddvar.ma​roy@volda.kommune.no​

Sissel
Ørstavik Aase, rådgivar samhandlingsseksjonen Helse Møre og Romsdal
sissel.orstavik.aase@helse-mr.no​

Fann du det du leita etter?