HELSENORGE

Nyhendebrev frå Helsefellesskapa

Nysgjerrig på kva som rører seg i helsefellesskapa rundt om i heile Norge? 


​​Då kan du lese nyhendebrev frå Helsedirektoratet:

Nyhendebrev Helsefellesskap februar 2023 (pdf)

I tillegg oppdaterer Helsedirektoratet temasidene sine vedrørande helsefelleskap jamnleg. Informasjon og nyhende vedrørande helsefellesskap i Møre og Romsdal og samarbeidsprosjekt finn du på Helsefellesskap Møre og Romsdal

Vi oppfordrar også deltaktige i Helsefellesskap Møre og Romsdal om å dele nyhende og viktige datoar og informasjon om relevante samankomstar.

  • Dersom du har innspel, datoar eller nyhende du ønsker å få med i det nasjonale nyhendebrev frå Helsedirektoratet eller ynskjer å motta nyhendebrevet ta kontakt med Kathrine Syse, e-post: kathrine.syse@helsedir.no ​

  • Dersom du har innspel til nyhende eller oppdateringar til Møre og Romsdal sine nettsider om helsefellesskap ta kontakt med webredaktør Sissel Ørstavik Aase, e-post: sissel.orstavik.aase@helse-mr.no

  • For andre førespurnader om Helsefellesskap i Møre og Romsdal ta kontakt med Felles samarbeidssekretariat