HELSENORGE

Imponerende forbedringsarbeid i Møre og Romsdal

Deltakinga i Gode pasientforløp for eldre og kronisk sjukes læringsnettverk i Møre og Romsdal har vært svært bra. 32 av 34 kommunar har deltatt i arbeidet med å sikre brukarane sine behov for å møte heilskapelege, koordinerte og trygge tenester saman med alle sjukehusa.

Rauma kommunes forbedringsteam i Gode pasientforløp. Fra venstre Mette Gjerdalen Stangenes, Caroline Helland, Eva Lianes, Maria Homleid og Gro Berild      Foto: Kristin Tveitnes.

​KS har skrevet en nettartikkel og lagt ut foredrag og video frå samlinga.

Du kan lese artikklen og sjå innlegga her.