Klinisk samhandlingsutval barn og unge

Klinisk samhandlingsutval barn og unge er eit partssamansatt utval mellom kommunane i Møre og Romsdal og Helse Møre og Romsdal HF.

Ei sentral oppgåve er å arbeide for likeverdige og koordinerte helsetenester for barn og unge.  

​Representantar frå kommunane

Sunnmøre
Line Volstad Melbye, teamleiar Moa helsestasjon, Ålesund kommune
e-post: line.vostad.melbye@alesund.kommune.no

Norunn Kirkebø Elde, kommuneoverlege, Ulstein kommune
e-post:norunn.kirkebo.elde@ulstein.kommune.no

Nordmøre

Tone Lyngvær Kvammen, avd.leder forebyggende helsetjenester barn og unge, Kristiansund kommune. Hun begynner i jobben 24.2.2020.
e-post frem til 24.2.2020: christine.reitan@kristiansund.kommune.no

Hildegunn Ruste, ledende helsesykepleier i Sunndal kommune.
e-post hildegunn.ruste@sunndal.kommune.no

Romsdal
Marita Jacobsen, leiande helsesøster Fræna kommune
e-post: marita.jacobsen@frana.kommune.no

Gro Ericson, virksomheitsleiar PPT Molde, Aukra og Misund kommune
e-post: gro.ericson@molde.kommune.no

Representantar frå Helse Møre og Romsdal HF

Klinikk for kvinner, barn og unge
Kari Standal, seksjonsleiar BUP Volda sjukehus
e-post: kari.standal@helse-mr.no

Lutz Nietzch, BUA Ålesund sjukehus
e-post: lutz.nietsch@helse-mr.no

Eva Løkvik, seksjonsleiar HABU
e-post: eva.unni.lokvik@helse-mr.no

Geir Longvastøl, rådgivar i klinikk (sekretær)
e-post: geir.longvastol@helse-mr.no

Manuela Strauss, Avdelingssjef AVDELING FOR PSYKISK HELSEVERN BARN OG UNGE
e-post: Manuela.Strauss@helse-mr.no

Brukarrepresentant

Janne Endresen


Referat


12.11.2020Fann du det du leita etter?