Klinisk samhandlingsutval barn og unge

Klinisk samhandlingsutval barn og unge er eit partssamansatt utval mellom kommunane i Møre og Romsdal og Helse Møre og Romsdal HF.

Ei sentral oppgåve er å arbeide for likeverdige og koordinerte helsetenester for barn og unge.  

​Representantar frå kommunane

Sunnmøre
Line Volstad Melbye, teamleiar Moa helsestasjon, Ålesund kommune
e-post: line.vostad.melbye@alesund.kommune.no

Nordmøre
Åse Jægtvik, tenesteleiar barn, familie og helse, Kristiansund kommune
e-post: ase.jagtvik@kristiansund.kommune

Marianne Rønneberg, fastlege Tingvoll kommune og praksiskonsulent Helse Møre og Romsdal HF (leiar)
e-post: 60ronmar@gmail.com

Romsdal
Marita Jacobsen, leiande helsesøster Fræna kommune
e-post: marita.jacobsen@frana.kommune.no

Gro Ericson, virksomheitsleiar PPT Molde, Aukra og Misund kommune
e-post: gro.ericson@molde.kommune.no

Representantar frå Helse Møre og Romsdal HF

Klinikk for kvinner, barn og unge
Kari Standal, seksjonsleiar BUP Volda sjukehus
e-post: kari.standal@helse-mr.no

Lutz Nietzch, BUA Ålesund sjukehus
e-post: lutz.nietsch@helse-mr.no

Eva Løkvik, seksjonsleiar HABU
e-post: eva.unni.lokvik@helse-mr.no

Geir Longvastøl, rådgivar i klinikk (sekretær)
e-post: geir.longvastol@helse-mr.no

 

 

 

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.