Klinisk samhandlingsutval for svangerskap, fødsel og barsel

Klinisk samhandlingsutval for svangerskap, fødsel og barsel er eit partssamansatt utval mellom kommunane og helseføretaket i Møre og Romsdal. Utvalet arbeider for å konkretisere oppgåve- og  ansvarsfordeling mellom helseføretak og kommune knytt til fagområdet svangerskap, fødsel og barsel.

​Representantar frå kommunane

Bodil Fjørtoft  (leiar)
Jordmor Haram kommune  

Torill Myklebust
Kommunelege Herøy kommune

Kristin Meli
Helsesøster Ulstein kommune

Elin Kilvik Skeide
Jordmor Skodje kommune

Marit Myklatun
Jordmor Sula kommune

Janne Vindenes Loe
Helsesøster Molde kommune

Ingeborg Hjertvik
Jordmor Molde kommune

Representantar frå helseføretaket

Henrik Erdal klinikksjef Kvinneklinikken

Ingeborg Dreier Thomassen jordmor Kvinneklinikken Molde

Idun Myklebust gynekolog Kvinneklinikken Volda

Randi Huseth jordmor Kvinneklinikken Kristiansund

Grete Teigland avdelingssjef Kvinneklinikken Molde og Kristiansund (sekretær)

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.