Klinisk samhandlingsutval for svangerskap, fødsel og barsel

Klinisk samhandlingsutval for svangerskap, fødsel og barsel er eit partssamansatt utval mellom kommunane og helseføretaket i Møre og Romsdal. Utvalet arbeider for å konkretisere oppgåve- og  ansvarsfordeling mellom helseføretak og kommune knytt til fagområdet svangerskap, fødsel og barsel.

​Representantar frå kommunane

Bodil Fjørtoft 
Jordmor Haram kommune  

Norunn Kirkebø Elde
Kommuneoverlege Ulstein kommune

Gunn Inger Bredesen
Enhetsleder helse og familie Surnadal kommune

Elin Kilvik Skeide
Jordmor Skodje kommune

Marita Jacobsen 
Ledende helsesøster Fræna kommune

Siv-Kristin Haugen
Fagjordmor Kristiansund kommune

Ingeborg Hjertvik
Jordmor Molde kommune

Representantar frå helseføretaket

Henrik Erdal klinikksjef Kvinneklinikken

Janita Skogeng . Avdelingssjef AFK  (Leder)

Anne Kristin F. Skare   Fagjordmor Volda Sjukehus

Frank Walter   Seksjonsoverlege/overlege Molde Sjukehus

Elin H. Ytterbø    Fagutviklingsjordmor  AFK

Referat

2020

28. februar

15. mai

16. oktober

04. desember


2019

08.mars14. juni06.september06. desember

2018

05. desember12.05.2018

Fann du det du leita etter?