Legemiddelprosessen

Her finn du prosesskart med relevante prosedyrer innan legemiddelhandtering frå pasienten kjem inn i sjukehus til pasienten blir skriven ut.

Legemiddelprosessen

 

Våre prosedyrer er forankra i legemiddelforskrifta (lovdata.no)

Helse Møre og Romsdal har sterkt fokus på legemiddelsamstemming som er eit av dei utvalde innsatsområda innan det nasjonale pasientstryggleiksprogrammet. Legemiddelsamstemming er ein metode der helsepersonell i samarbeid med pasienten skal sikre korrekt overføring av informasjon om pasientens legemiddelbruk. Vi har laga ein film om legemiddelsamstemming som du kan sjå her

Legemiddelsamstemming ved Ålesund sjukehus from Helse Møre og Romsdal on Vimeo.