Lokalt samhandlingsutval Ålesund sjukehusområde

Lokalt samhandlingsutval Ålesund sjukehusområde er eit partssamansatt utval mellom Ålesund sjukehus og kommunane i opptaksområdet.

Ei sentral oppgåve er å arbeide med lokal implementering av faglege retningsliner og pasientforløp mellom helseføretaket og kommunehelsetenesta.

​Møteplan og referat 

14.oktober 2020     Vedlegg sak 3        Vedlegg sak 3         Vedlegg sak 5

                                   Vedlegg sak 6        Vedlegg sak 7         Vedlegg sak 11

                                   Vedlegg sak 12      Vedlegg sak 13

23.oktober 2019     Vedlegg sak 12      Vedlegg sak 13-14   Vedlegg sak 15

10.april 2019           Vedlegg sak 3        Vedlegg sak 5          Vedlegg sak 6

24.oktober 2018      Vedlegg sak 13      Vedlegg sak 14        Vedlegg sak 14

                                Vedlegg sak 14      Vedlegg sak  16       Vedlegg sak 20

25. april 2018

 

 

Representantar frå kommunane

Giske kommune ved kommunalsjef Lene Bjørlo Overå
Fjord kommune ved kommunalsjef for helse og omsorg Kjetil Heggem
Stranda kommune ved einingsleiar for rehabilitering og habilitering
Lill Gullbekkhei Sula kommune ved rådgivar Astrid Engetrøen
Sykkylven kommune ved rådgivar Margit Aure Overå
Ålesund kommune ved rådgiver Velferd og Sysselsetting/overordna leiing Birte Vegsund (nestleiar/fungerande leiar LSU)

Representantar frå Ålesund sjukehus

HMR – Ålesund sjukehus ved klinikksjef Klinikk Ålesund sjukehus Elisabeth Siebke
HMR – Ålesund sjukehus ved praksiskonsulent Sindre Klokk
HMR – Ålesund sjukehus ved avdelingssjef for Avdeling for tverrfaglig spesialisert rusbehandling Kari Nesseth
HMR – Ålesund sjukehus ved seksjonsleder avdeling for barn og unge Inger Ann Berge
HMR – Ålesund sjukehus seksjonsleder Klinikk for kreftbehandling og rehabilitering Hanne Elde

Representar frå brukarutvalet

Inger Nossen Sandvik

Fann du det du leita etter?