Lokalt samhandlingsutval Ålesund sjukehusområde

Lokalt samhandlingsutval Ålesund sjukehusområde er eit partssamansatt utval mellom Ålesund sjukehus og kommunane i opptaksområdet.

Ei sentral oppgåve er å arbeide med lokal implementering av faglege retningsliner og pasientforløp mellom helseføretaket og kommunehelsetenesta.

​Møteplan

23.oktober 2019     Vedlegg sak 12      Vedlegg sak 13-14   Vedlegg sak 15

10.april 2019           Vedlegg sak 3        Vedlegg sak 5          Vedlegg sak 6

24.oktober 2018      Vedlegg sak 13      Vedlegg sak 14        Vedlegg sak 14

                                Vedlegg sak 14      Vedlegg sak  16       Vedlegg sak 20

25. april 2018

 

 

Representantar frå kommunane

Giske kommune
Lene Sørensen teamleiar Tildelingskontoret
leks@giske.kommune.no

Haram kommune
Bjørg Brynhildsvoll einingsleiar indre omsorgseining (nestleiar)
Vara: Beate Eiken einingsleiar ytre omsorgseining
bjorg.brynhildsvoll@haram.kommune.no
beate.eiken@haram.kommune.no

Norddal kommune
Martin Unger einingsleiar/kommuneoverlege
martin.unger@norddal.kommune.no

Sandøy kommune
Ann Kristin Røyset einingsleiar helse- og omsorgstenester
ann.kristin.royset@sandoy.kommune.no

Skodje kommune
Per Løkkeborg einingsleiar helse og omsorg
Per.Lokkeborg@skodje.kommune.no

Stordal kommune
Else Midtbust
else.midtbust@stordal.kommune.no

Stranda kommune
Lill Gullbekkhei einingsleiar, Eining for rehabilitering og habilitering
lill.gullbekkhei@stranda.kommune.no

Sula kommune
Oddrun Marie Måseide einingsleiar
Oddrun.Marie.Maseide@sula.kommune.no

Sykkylven kommune
Margit Aure Overå
Margit.Aure.Overa@sykkylven.kommune.no

Ørskog kommune
Linda Hoff Johansen einingsleiar for Helseavdelinga
linda.hoff.johansen@orskog.kommune.no

Ålesund kommune
Birte Vegsund virksomhetsleder Tildelingskontor helse og omsorg (leiar)
Birte.Vegsund@alesund.kommune.no

Representantar frå Ålesund sjukehus

Kari Marie Remø Nesseth, Avdelingssejef stab Psykisk helse og rus
Kari.Marie.Remo.Nesseth@helse-mr.no

Hanne Elde, seksjonsleder Klinikk for kreftbehandling og rehabilitering
Hanne.Svejstrup.Elde@helse-mr.no

Sindre Klokk, praksiskonsulent
Sindre.Klokk@helse-mr.no

Elisabeth Siebke , klinikksjef Klinikk Ålesund sjukehus
Elisabeth.Siebke@helse-mr.no

Representar frå brukarutvalet

Inger Nossen Sandvik
ingnos@hotmail.no

Brukarutvalet vara
Kåre Steinsvik
kaare.steinsvik@gmail.com

Fann du det du leita etter?