Lokalt samhandlingsutval Ålesund sjukehusområde

Lokalt samhandlingsutval Ålesund sjukehusområde er eit partssamansatt utval mellom Ålesund sjukehus og kommunane i opptaksområdet.

Ei sentral oppgåve er å arbeide med lokal implementering av faglege retningsliner og pasientforløp mellom helseføretaket og kommunehelsetenesta.

​Møteplan 2018

25. april NTNU Ålesund

24.oktober NTNU Ålesund

 

 

Representantar frå kommunane

Giske kommune
Lene Sørensen teamleiar Tildelingskontoret
leks@giske.kommune.no

Haram kommune
Bjørg Brynhildsvoll einingsleiar indre omsorgseining (nestleiar)
Vara: Beate Eiken einingsleiar ytre omsorgseining
bjorg.brynhildsvoll@haram.kommune.no
beate.eiken@haram.kommune.no

Norddal kommune
Martin Unger einingsleiar/kommuneoverlege
martin.unger@norddal.kommune.no

Sandøy kommune
Ann Kristin Røyset einingsleiar helse- og omsorgstenester
ann.kristin.royset@sandoy.kommune.no

Skodje kommune
Per Løkkeborg einingsleiar helse og omsorg
Per.Lokkeborg@skodje.kommune.no

Stordal kommune
Else Midtbust
else.midtbust@stordal.kommune.no

Stranda kommune
Lill Gullbekkhei einingsleiar, Eining for rehabilitering og habilitering
lill.gullbekkhei@stranda.kommune.no

Sula kommune
Oddrun Marie Måseide einingsleiar
Oddrun.Marie.Maseide@sula.kommune.no

Sykkylven kommune
Margit Aure Overå
Margit.Aure.Overa@sykkylven.kommune.no

Ørskog kommune
Linda Hoff Johansen einingsleiar for Helseavdelinga
linda.hoff.johansen@orskog.kommune.no

Ålesund kommune
Birte Vegsund virksomhetsleder Tildelingskontor helse og omsorg (leiar)
Birte.Vegsund@alesund.kommune.no

Representantar frå Ålesund sjukehus

Elin Molvær Dybvik
Elin.K.Molver.Dybvik@helse-mr.no

Nils Arne Skagøy avdelingssjef
Nils.Arne.Skagoy@helse-mr.no

Gro Åsnes avdelingssjef
Gro.Asnes@helse-mr.no

Stian Endresen
Stian.Endresen@helse-mr.no

Bjarte Jensen
Bjarte.Jensen@helse-mr.no

Representar frå brukarutvalet

Inger Nossen Sandvik
ingnos@hotmail.no

Brukarutvalet vara
Kåre Steinsvik
kaare.steinsvik@gmail.com

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.