Lokalt samhandlingsutval Ålesund sjukehusområde

Lokalt samhandlingsutval Ålesund sjukehusområde er eit partssamansatt utval mellom Ålesund sjukehus og kommunane i opptaksområdet.

Ei sentral oppgåve er å arbeide med lokal implementering av faglege retningsliner og pasientforløp mellom helseføretaket og kommunehelsetenesta.

Referat

14.oktober 2020


23.oktober 2019


10.april 2019 


24.oktober 2018


25. april 2018

 

Representantar

Giske kommune 

Lene Bjørlo Overå, kommunalsjef
lbov@giske.kommune.no

Fjord kommune

Jan Ove Gravdal, kommunalsjef
jan.ove.gravdal@fjord.kommune.no

Stranda kommune 

Lill Gullbekkhei, einingsleiar for rehabilitering og habilitering
ligu@stranda.kommune.no

Sula kommune

Astrid Engetrøen, rådgivar
astrid.engetroen@sula.kommune.no

Sykkylven kommune

Margit Aure Overå, rådgivar
margit.aure.overa@sykkylven.kommune.no  

Ålesund kommune 

Synnøve Vasstrand Synnes, kommunalsjef
synnove.vasstrand.synnes@alesund.kommune.no

Klinikk Ålesund sjukehus

Elisabeth Siebke, klinikksjef
elisabeth.siebke@helse-mr.no

Klinikk Ålesund sjukehus

Siri Talseth Frilund, avdelingssjef medisin
siri.beate.talseth-frilund@helse-mr.no

Klinikk for kreftbehandling og rehabilitering

Hanne Elde, seksjonsleiar fysikalsk medisin 
hanne.sveistrup.elde@helse-mr.no

Klinikk for psykisk helse og rus

Kari Marie Remø Nesseth, avdelingssjef TSB
kari.marie.remo.nesseth@helse-mr.no

Klinikk for psykisk helse og rus

Inger Ann Berge, seksjonsleiar BUP
inger.ann.berge@helse-mr.no

Praksiskonsulentordninga

Sindre Klokk, praksiskonsulent
sindre.klokk@helse-mr.no

Brukarrepresentant kommune

Øyvind Andre Hanken, Norsk forening for slagrammede
o-hank@online.no

Brukarrepresentant HMR

Inger Nossum Sandvik
ingnos@hotmail.com

Brukarrepresentant HMR, vara

Asle John Giske, FFO
giskeasle@gmail.com

Sekretariat - representant HMR

Espen Ervik, rådgivar samhandlingsseksjonen
espen.ervik@helse-mr.no

Fann du det du leita etter?