Lokalt samhandlingsutval Kristiansund sjukehusområde

Lokalt samhandlingsutval Kristiansund sjukehusområde er eit partssamansatt utval mellom Kristiansund sjukehus og kommunane i opptaksområdet.

Ei sentral oppgåve er å arbeide med lokal implementering av faglege retningsliner og pasientforløp mellom helseføretaket og kommunehelsetenesta

​Representantar frå kommunane

Averøy kommune

Geir Nielsen
geir.nielsen@aure.kommune.no

Gjemnes kommune

Ragnhild Kleive
ragnhild.kleive@gjemnes.kommune.no

Halsa kommune

Gunhild Elise E Megård
gunhild.megard@halsa.kommune.no

Kristiansund kommune

Kjetil Leirbekk
kjetil.leirbekk@kristiansund.kommune.no

Stein Kulø
Stein.Kulo@kristiansund.kommune.no

Siv Iren Stormo Andersson
siv.iren.andersson@kristiansund.kommune.no
 
Kai Grimstad
kai.grimstad@kristiansund.kommune.no
 
Benedicte Nyborg
Benedicte.Nyborg@kristiansund.kommune.no 
 
Smøla kommune

Birgit Iversen Eckhoff
birgit.eckhoff@smola.kommune.no

Sunndal kommune

Kari Thesen Korsnes
Kari.korsnes@sunndal.kommune.no

Surnadal kommune

Gunnhild Eidsli
gunhild.eidsli@surnadal.kommune.no

Tingvoll kommune

Siri Holmeide Vangen
siri.holmeide.vangen@tingvoll.kommune.no


Representantar frå Kristiansund sjukehus

Trude Gudbrandsen Solenes avdelingssjef
Trude.Gudbrandsen.Solenes@helse-mr.no

Hans Bjørn Vikals avdelingsjef
Hans.Bjorn.Vikals@helse-mr.no

Monicha  Strand Isaksen avdelingssjef
Monicha.Strand.Isachsen@helse-mr.no

Kari Merete Gjengstø
Kari.Merete.Gjengsto@helse-mr.no

Carina Wollan Myhre
Carina.Wollan.Myhre@helse-mr.no

Representantar frå brukarutvalet

Anne Grete Mogstad
g-mogsta@online.no

Steinar Waksvik (vara)
waksviksteinar@gmail.com


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.