Lokalt samhandlingsutval Kristiansund sjukehusområde

Lokalt samhandlingsutval Kristiansund sjukehusområde er eit partssamansatt utval mellom Kristiansund sjukehus og kommunane i opptaksområdet.

Ei sentral oppgåve er å arbeide med lokal implementering av faglege retningsliner og pasientforløp mellom helseføretaket og kommunehelsetenesta

​Representantar

Aure kommune

Geir Nielsen
Geir.nielsen@aure.kommune.no

Averøy kommune

Kjetil Leirbekk
Kjetil.leirbekk@averoy.kommune.no

Gjemnes kommune

Ragnhild Kleive
ragnhild.kleive@gjemnes.kommune.no

Kristiansund kommune

Siv Iren Stormo Andersson
siv.iren.andersson@kristiansund.kommune.no   

Smøla kommune

Ingeborg Johnsrud Dyrnes
ingeborg.johnsrud.dyrnes@smola.kommune.no

Sunndal kommune

Britt Iren Bæverfjord
Britt.Iren.Beverfjord@sunndal.kommune.no

Surnadal kommune

Gunnhild Eidsli
gunhild.eidsli@surnadal.kommune.no

Tingvoll kommune

Siri Holmeide Vangen
siri.holmeide.vangen@tingvoll.kommune.no

Klinikk sjukehuset Nordmøre og Romsdal
Chris Mari R.Olsen, seksjonsleiar akuttmottak 
Chris.Mari.Rodriguez.Olsen@helse-mr.no

Klinikk sjukehuset Nordmøre og Romsdal
Gudrun Karlsen, seksjonsleiar ortopedisk og kirurgisk sengepost
Gudrun.Karlsen@helse-mr.no

Klinikk for kreftbehandling og rehabilitering
Marit Gyldenskog, psykiatrisk sjukepleiar ved Aure rehabiliteringssenter
marit.gyldenskog@helse-mr.no

Klinikk for psykisk helse og rus
Kjell Åsmund Bryn, seksjonsleiar BUP
kjell.asmund.bryn@helse-mr.no

Klinikk for psykisk helse og rus
Hans Bjørn Vikals, seksjonsleiar poliklinikk DPS
Hans.Bjorn.Vikals@helse-mr.no

Praksiskonsulentordninga
Andreas Nybrott Hals, praksiskonsulent
andreas.nybrott.hals@helse-mr.no

Brukarrepresentant kommune
Per Einar Hondstad, NHF
nhfpeh@gmail.com

Brukarrepresentant kommune, vara
Venke Pedersen, LHL
venkep@hotmail.com

Brukarrepresentant HMR
Anne Grete Mogstad, FFO
g-mogstad@online.no

Brukarrepresentant HMR, vara
Steinar Waksvik
waksviksteinar@gmail.com

Sekretariat - representant regionråd
Bjørn Carsten Buan, kommuneoverlege Surnadal og helseressurs kommunar Nordmøre
bjorn.carsten.buan@surnadal.kommune.no

Sekretariat - representant HMR
Toril Kvisvik, rådgivar samhandlingsseksjonen
toril.kvisvik@helse-mr.no

Referat

16.12.2020 Referat lokalt samhandlingsutval Kristiansund

30.10.2020 Fellesmøte LSU Molde og LSU Kristiansund

                     Vedlegg 1: Transport av psykisk syke PTT

                     Vedlegg 2: Orientering om SNR/DMS

                     Vedlegg 3: Fra ord til handling

26.08.2020

22.01.2020

27.09.2019 Fellesmøte, lokalt samhandlingsutvalg Kristiansund sykehus og lokalt samhandlingsutvalg Molde sykehus

Fann du det du leita etter?