Lokalt samhandlingsutval Kristiansund sjukehusområde

Lokalt samhandlingsutval Kristiansund sjukehusområde er eit partssamansatt utval mellom Kristiansund sjukehus og kommunane i opptaksområdet.

Ei sentral oppgåve er å arbeide med lokal implementering av faglege retningsliner og pasientforløp mellom helseføretaket og kommunehelsetenesta

​Representantar frå kommunane

Aure kommune

Geir Nielsen
Geir.nielsen@aure.kommune.no

Averøy kommune

Kjetil Leirbekk
Kjetil.leirbekk@averoy.kommune.no

Gjemnes kommune

Ragnhild Kleive
ragnhild.kleive@gjemnes.kommune.no

Kristiansund kommune

Siv Iren Stormo Andersson
siv.iren.andersson@kristiansund.kommune.no   

Smøla kommune

Ingeborg Johnsrud Dyrnes
ingeborg.johnsrud.dyrnes@smola.kommune.no

Sunndal kommune

Britt Iren Bæverfjord
Britt.Iren.Beverfjord@sunndal.kommune.no

Surnadal kommune

Gunnhild Eidsli
gunhild.eidsli@surnadal.kommune.no

Tingvoll kommune

Siri Holmeide Vangen
siri.holmeide.vangen@tingvoll.kommune.no

Prosjektleder DMS
Joakim Varvin  
joakim.varvin@kristiansund.kommune.no

USHT  (utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester)
Jeanette Størseth
Jeanette.Storseth@kristiansund.kommune.no

NIPR (Nordmøre interkommunale politiske råd)
Ellen Engdahl
ellen.engdahl@nipr.no      


Representantar frå Kristiansund sjukehus

Hans Bjørn Vikals avdelingsjef
Hans.Bjorn.Vikals@helse-mr.no

Chris Mari R.Olsen
Chris.Mari.Rodriguez.Olsen@helse-mr.no

Gudrun Karlsen
Gudrun.Karlsen@helse-mr.no

Andreas Hals
Andreas.Nybrott.Hals@helse-mr.no

Carina Wollan Myhre
Carina.Wollan.Myhre@helse-mr.no

Representantar frå brukarutvalet

Anne Grete Mogstad
g-mogsta@online.no

Steinar Waksvik (vara)
waksviksteinar@gmail.com

Referat

16.12.2020 Referat lokalt samhandlingsutval Kristiansund

30.10.2020 Fellesmøte LSU Molde og LSU Kristiansund

                     Vedlegg 1: Transport av psykisk syke PTT

                     Vedlegg 2: Orientering om SNR/DMS

                     Vedlegg 3: Fra ord til handling

26.08.2020

22.01.2020

27.09.2019 Fellesmøte, lokalt samhandlingsutvalg Kristiansund sykehus og lokalt samhandlingsutvalg Molde sykehus

Fann du det du leita etter?