Lokalt samhandlingsutval Molde sjukehusområde

Lokalt samhandlingsutval Molde sjukehusområde er eit partssamansatt utval mellom Molde sjukehus og kommunane i opptaksområdet.

Ei sentral oppgåve er å arbeide med lokal implementering av faglege retningsliner og pasientforløp mellom helseføretaket og kommunehelsetenesta

Referat

30.10.2020 Fellesmøte LSU Molde og LSU Kristiansund

                     Vedlegg 1: Transport av psykisk syke PTT

                     Vedlegg 2: Orientering om SNR/DMS

                     Vedlegg 3: Fra ord til handling

28.08.2020

29.05.2020

31.01.2020

29.11.2019

27.09.2019 Fellesmøte, lokalt samhandlingsutvalg Kristiansund sykehus og lokalt samhandlingsutvalg Molde sykehus

30.08.2019

14.06.2019

22.02.2019

25.01.2019

Representantar

Aukra kommune
Jan Erik Hovdenak, kommunalsjef
Jan.Erik.Hovdenak@aukra.kommune.no

Hustadvika kommune
Jan Morten Dale, kommunalsjef
jan.morten.dale@hustadvika.kommune.no

Molde kommune
Tanja Thalén (nestleiar), kommunalsjef
tanja.thalen@molde.kommune.no

Rauma kommune
Margrete Grinaker Berle, kommunalsjef
margrete.berle@rauma.kommune.no

Vestnes kommune
Elly Christine Voldsdal Slettvoll, konst. kommunalsjef
elly.slettvoll@vestnes.kommune.no

Sekretariat - representant regionråd
Alf Reistad, dagleg leiar ROR
alf.reistad@romsdalregionrad.no

Klinikk sjukehuset Nordmøre og Romsdal
Ingrid Vasdal, avdelingssjef kirurgi
Ingrid.vasdal@helse-mr.no

Klinikk sjukehuset Nordmøre og Romsdal
Trude Solenes, avdelingssjef sengepost og akuttmottak
trude.gudbrandsen.solenes@helse-mr.no

Klinikk sjukehuset Nordmøre og Romsdal
Oddbjørn Tomren (leiar), avdelingssjef medisin og nevrologi 
oddbjørn.tomren@helse-mr.no

Klinikk for psykisk helse og rus
Line Lingen, avdelingssjef stab psykisk helse og rus
line.therese.heggem.lingen@helse-mr.no

Klinikk for psykisk helse og rus
Hilde Sivertsen, seksjonsleiar BUP
hilde.sivertsen@helse-mr.no

Praksiskonsulentordninga
Camilla Thilde Svela, praksiskonsulent, fastlege Molde kommune
thilde.camilla.svela@helse-mr.no

Brukarrepresentant kommune
Andre Enoksen Eide, NRF
andrea.eide@hotmail.com

Brukarrepresentant kommune, vara
Anders Johnsen, LHL
andersi1957@outlook.com

Brukarrepresentant HMR
Atle Tangen, FFO
atle.tangen@helse-mr.no

Brukarrepresentant HMR, vara
Ann Helene Skare, Kreftforeningen
he-skare@online.no

Fann du det du leita etter?