Lokalt samhandlingsutval Molde sjukehusområde

Lokalt samhandlingsutval Molde sjukehusområde er eit partssamansatt utval mellom Molde sjukehus og kommunane i opptaksområdet.

Ei sentral oppgåve er å arbeide med lokal implementering av faglege retningsliner og pasientforløp mellom helseføretaket og kommunehelsetenesta

Referat

30.10.2020 Fellesmøte LSU Molde og LSU Kristiansund

                     Vedlegg 1: Transport av psykisk syke PTT

                     Vedlegg 2: Orientering om SNR/DMS

                     Vedlegg 3: Fra ord til handling

28.08.2020

29.05.2020

31.01.2020

29.11.2019

27.09.2019 Fellesmøte, lokalt samhandlingsutvalg Kristiansund sykehus og lokalt samhandlingsutvalg Molde sykehus

30.08.2019

14.06.2019

22.02.2019

25.01.2019

Representantar frå kommunene

Aukra kommune
Jan Erik Hovdenak (kommunalsjef)
Jan.Erik.Hovdenak@aukra.kommune.no

Hustadvika kommune
Jan Morten Dale (kommunalsjef)  Leiar LSU Molde
jan.morten.dale@hustadvika.kommune.no

Molde kommune
Tanja Thalén (kommunalsjef)
tanja.thalen@molde.kommune.no

Rauma kommune
Margrete Grinaker Berle (kommunalsjef)
margrete.berle@rauma.kommune.no

Vestnes kommune
Greta Bjerke (kommunalsjef)
Greta.bjerke@vestnes.kommune.no

Romsdal Regionråd
Alf Reistad (daglig leder) Sekretær LSU Molde
alf.reistad@romsdalregionrad.no

 

Representantar frå Molde sjukehus

Ingrid Vasdal, avdelingssjef
Ingrid.vasdal@helse-mr.no

Oddbjørn Tomren, avdelingssjef
oddbjørn.tomren@helse-mr.no

Tor Nygaard, avdelingssjef
tor.nygaard@helse-mr.no

Georg Nikolai Johnsen, Kst. Klinikksjef Molde sykehus
Georg.Nikolai.Johnsen@helse-mr.no  

Thilde Camilla Svela, Praksiskonsulent
Thilde.Camilla.Svela@helse-mr.no

Representantar frå brukarutvalet

Ann Helene Skare
he-skare@online.no

Brukerutvalet vara:
Atle Tangen

Fann du det du leita etter?