Lokalt samhandlingsutval Molde sjukehusområde

Lokalt samhandlingsutval Molde sjukehusområde er eit partssamansatt utval mellom Molde sjukehus og kommunane i opptaksområdet.

Ei sentral oppgåve er å arbeide med lokal implementering av faglege retningsliner og pasientforløp mellom helseføretaket og kommunehelsetenesta

​Møteplan 2019

Fredag 25. januar

Fredag 22.feb (fellesmøte med Kristiansund)

Fredag 10. mai

Fredag 30. august

Fredag 27. september (fellesmøte med Kristiansund)

Fredag 15. november

Referat

2019

25.januar

Representantar frå kommunene

Aukra kommune
Jan Erik Hovdenak (kommunalsjef)
Jan.Erik.Hovdenak@aukra.kommune.no

Fræna kommune + Eide kommune (Hustadvika kommune)
Jan Morten Dale kommunalsjef  (Leiar lokalt samhandlignsutval Molde)
Jan.Morten.Dale@frana.kommune.no  

Molde kommune
Henning Fosse helsesjef
Henning.fosse@molde.kommune.no

Nesset kommune
Jan Karsten Schjølberg (enhetsleder)
jan.scholberg@nesset.kommune.no

Rauma kommune
Kristian Skålhavn (helse- og omsorgssjef)
Kristian.skaalhavn@rauma.kommune.no

Vestnes kommune
Greta Bjerke kommunalsjef
Greta.bjerke@vestnes.kommune.no

Midsund kommune (nestleiar)
Leif Lagesen einingsleiar
Leif.lagesen@midsund.kommune.no

 

Representantar frå Molde sjukehus

Ingrid Vasdal, avdelingssjef
Ingrid.vasdal@helse-mr.no

Oddbjørn Tomren, avdelingssjef
oddbjørn.tomren@helse-mr.no

Tor Nygaard, avdelingssjef
tor.nygaard@helse-mr.no

Georg Nikolai Johnsen, Kst. Klinikksjef Molde sykehus
Georg.Nikolai.Johnsen@helse-mr.no  

Thilde Camilla Svela, Praksiskonsulent
Thilde.Camilla.Svela@helse-mr.no

Representantar frå brukarutvalet

Ann Helene Skare
he-skare@online.no

Brukerutvalet vara:
Atle Tangen

Fann du det du leita etter?