Lokalt samhandlingsutval Molde sjukehusområde

Lokalt samhandlingsutval Molde sjukehusområde er eit partssamansatt utval mellom Molde sjukehus og kommunane i opptaksområdet.

Ei sentral oppgåve er å arbeide med lokal implementering av faglege retningsliner og pasientforløp mellom helseføretaket og kommunehelsetenesta

​Møteplan 2018

16. februar, Molde sjukehus

4. mai, Rauma kommune

14. september, Molde sjukehus

23. november, Aukra kommune

 

Representantar frå kommunene

Aukra kommune
Roald Borthne helsesjef
roald.borthne@aukra.kommune.no

Eide kommune
Liv Lyngstadaas Naas enhetsleder
LivLyngstadaas.Naas@Eide.kommune.no

Fræna kommune
Jan Morten Dale kommunalsjef  (Leiar lokalt samhandlignsutval Molde)
Jan.Morten.Dale@frana.kommune.no

Molde kommune
Henning Fosse helsesjef
Henning.fosse@molde.kommune.no

Nesset kommune
Kristin Stubø leder koordinerende enhet
Kristin.stubo@nesset.kommune.no

Rauma kommune
Gro Berild fagsjef
Gro.berild@rauma.kommune.no

Vestnes kommune
Greta Bjerke kommunalsjef
Greta.bjerke@vestnes.kommune.no

Midsund kommune (nestleiar)
Leif Lagesen einingsleiar
Leif.lagesen@midsund.kommune.no

 

Representantar frå Molde sjukehus

Ingrid Vasdal avdelingssjef
Ingrid.vasdal@helse-mr.no

Oddbjørn Tomren avdelingssjef
oddbjørn.tomren@helse-mr.no

Berit Kalgraff avdelingssjef
Berit.kalgraff@helse-mr.no

Håvard Jendem
haavard.jendem@helse-mr.no
haavard_jendem@hotmail.com

Anita Kvendseth
Anita.Skarshaug.Kvendseth@helse-mr.no

Representantar frå brukarutvalet

Ann Helene Skare
he-skare@online.no

Brukerutvalet vara:
Atle Tangen

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.