Lokalt samhandlingsutval Volda sjukehusområde

Lokalt samhandlingsutval Volda sjukehusområde er eit partssamansatt utval mellom Volda sjukehus og kommunane i opptaksområdet.

Ei sentral oppgåve er å arbeide med lokal implementering av faglege retningsliner og pasientforløp mellom helseføretaket og kommunehelsetenesta.

Referat


Representantar

Hareid kommune

Helga Bøe, kommunalsjef
helga.boe@hareid.kommune.no

Herøy kommune

Torill Myklebust, kommuneoverlege
torill.myklebust@heroy.kommune.no

Sande kommune

Wenche Torseth, leiar Sande helsetun
wbth@sande-mr.kommune.no

Ulstein kommune

Silje Kleven Eriksen, fagkoordinator psykisk helse og rus
silje.kleven.eriksen@ulstein.kommune.no

Vanylven kommune

Arnhild Nordaune, kommunalsjef
arnhild.nordaune@vanylven.kommune.no

Volda kommune

Astrid Dimmen, einingsleiar heimetenester
astrid.dimmen@volda.kommune.no

Ørsta kommune

Oddvar Marøy, stableiar tildeling og koordinering
oddvar.maroy@orsta.kommune.no

Klinikk Volda sjukehus

Palma Hånes, klinikksjef
Palma.Hanes@helse-mr.no

Klinikk Volda sjukehus

Mona Ryste, rådgivar
Mona.Ryste@helse-mr.no

Klinikk for kreftbehandling og rehabilitering

Anita Myklebust Nybø, seksjonsleiar Mork rehabiliteringssenter
anita.myklbust.nybo@helse-mr.no

Klinikk for psykisk helse og rus

Kari Standal, seksjonsleiar BUP
Kari.Standal@helse-mr.no   

Klinikk for psykisk helse og rus

Hallgrim Myklebust, seksjonsleiar DPS
Hallgrim.Myklebust@helse-mr.no

Praksiskonsulentordninga
Stian Endresen, praksiskonsulent
Stian.Endresen@helse-mr.no

Brukarrepresentant kommune

Eilin Reinaas, NHF
eilin.reinaas@live.no

Brukarrepresentant kommune, vara

Anders Johnsen, LHL
andersj1957@outlook.com

Brukarrepresentant HMR

Asbjørn Ringdal Gausdal, FFO
a-gausdal@online.no

Brukarrepresentant HMR, vara

Jakob Strand, Pensjonistforbundet
jakob.a.strand@gmail.com

Sekretariat, representant regionråd

Avklarast, kontaktperson Vegard Austnes, rådgivar Sunnmøre regionråd
vegard.austnes@sunnmoreregionrad.no

Sekretariat, representant HMR

Ny tilsett LMS/samhandling Volda

Fann du det du leita etter?