Lokalt samhandlingsutval Volda sjukehusområde

Lokalt samhandlingsutval Volda sjukehusområde er eit partssamansatt utval mellom Volda sjukehus og kommunane i opptaksområdet.

Ei sentral oppgåve er å arbeide med lokal implementering av faglege retningsliner og pasientforløp mellom helseføretaket og kommunehelsetenesta.

Representantar frå kommunane

Hareid kommune
Berit Aasen Kommunalsjef
Vara: Unni Bergdal Einingsleiar heimebasert
berit.aasen@hareid.kommune.no
unni.bergdal@hareid.kommune.no

Herøy kommune
Torill Myklebust Kommuneoverlege
Vara: Gry-Dragsund Vike Avdelingsleiar
torill.myklebust@heroy.kommune.no
torill.myklebust@helse-mr.no
gry.dragsund.vike@heroy.kommune.no

Sande kommune
Wenche Torseth Leiar Sandetun
Vara: Kari Johanne Skarmyr Leiar heimetenester
wbth@sande-mr.kommune.no
kari.johanne.skarmyr@sande-mr.kommune.no

Ulstein kommune
Silje Kleven Eriksen Fagkoordinator psyk. Helse og rus
Vara: Gunn Sætre Avd. leiar
silje.kleven.eriksen@ulstein.kommune.no
gunn.satre@ulstein.kommune.no

Vanylven kommune
Arnhild Nordaune Kommunalsjef
Vara: Eli Tefre Nordal
arnhild.nordaune@vanylven.kommune.no

Volda kommune
Astrid Dimmen Einingsleiar heimetenester
Vara: Mona Kile Einingsleiar førbyggjing, rehab. og legeteneste
astrid.dimmen@volda.kommune.no
mona.kile@volda.kommune.no

Ørsta kommune
Oddvar Marøy Stableiar tildeling og koordinering
Vara: Wenche Flo Rådgjevar tildelingskontor
oddvar.maroy@orsta.kommune.no
wenche.flo@orsta.kommune.no

Representantar frå Volda sjukehus

Palma Hånes – klinikksjef – stedlig klinikk Volda
Palma.Hanes@helse-mr.no

Hallgrim Myklebust Seksjonsleiar DPS
Hallgrim.Myklebust@helse-mr.no

Kari Standal -  seksjonsleder BUP Volda
Kari.Standal@helse-mr.no

Mona Ryste Avdelingssjef
Mona.Ryste@helse-mr.no

Stian Endresen Praksiskonsulent
Stian.Endresen@helse-mr.no


Representantar frå brukarutvalet

Asbjørn Ringdal Gausdal
a-gausdal@online.no

Brukarutvalet vara
Jakob Strand
jakob.a.strand@gmail.com


Referat


Fann du det du leita etter?