HELSENORGE

Lunsjwebinar om digitale gruppetilbod

Torsdag 3. november kl. 1100 - 1145 er alle som har interesse av læring, meistring og helsekompetanse for brukarar, pasientar og pårørande velkomne til å delta på webinar med temaet "Kunskap om digitale gruppetilbod - kva seier forskinga?"

illustrasjonsbilete webinar

​​På webinaret 3. november presenterer seniorforskar André Vågan ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) foreløpige resultat av ei kunnskapsoppsummering knytt til forsking om digitale gruppetilbod. 

Kva sier forskinga om deltaking og fråfall blant deltakarane? Kva effekt og utbytte er det for deltakarane? Og kva er viktige forutsetningar? 

Det vert også moglegheit for å stille skriftlege spørsmål undervegs i chat. Webinaret er gratis og opent for alle.

​Meld deg på og få lenke til webinaret 03.11.22 her


Ver merksam på at e-post med stadfesting og deltakarlenke kan havne i søppelpost. 


Webinara er basert på eit samarbeid mellom dei fire helseregionane (Helse Vest, Helse Nord, Helse Sør-Øst og Helse Midt) og Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH).​

Samla oversikt over webinar om læring- og meistring