HELSENORGE

Møteserie fastleger tilknyttet Ålesund sykehus 2020

Felles legemøter/fastlegemøter er for Helse Møre og Romsdal HF ein viktig møteplass med fastlegene og kommunalt tilsette leger. 
I januar 2020 vert det to møter i Ålesund.

2 møter i januar 2020 for fastleger tilknytta Ålesund sjukehus

​Desse møta vert ofte kalla for «Nytt og nyttig møter».  Fagleg samhandling og relasjonsbygging er nøkkelord.  Sjukehusleger, fastleger og Helse Møre og Romsdal HF sine leiarar held faglege innlegg som vert avslutta med ein fagleg diskusjon mellom sjukehusleger og fastleger. 

Er det spørsmål så ta kontakt med Sindre Klokk på epost: sindre.klokk@helse-mr.no  

22.1.20 Onsdag – store auditorium

17.00 iFOB og Kloke valg/nye laboratoriepakker. Brit Viddal  - 15min
17.15 Dialogmeldinger – status – asbjørn kjelsvik 15 min.
17.30 Utredning av iskemisk hjertesykdom  Overlege Eva Rice 30min
18.00 Tungpust hos barn, praktiske tips/råd, behandling av inf.utløst obstruktivitet?  Torbjørn Nag 30 min
18.30 ASTMA under og overdiagnostikk Erik Ljåen  30min
19.00 Pause med mat
19.30 Ålesund hjerteklinikk – Andei Marin.  Presentere tilbudet sitt.  Utredning av hjertebank, tips/råd. 30min
20.00: Ingrid Berset  Ålesund mage/tarm Klinikk. presentere tilbudet sitt?  Utredning av magesmerter/diareplager.  30min
Slutt 20.30

29.1.20 Onsdag – store auditorium.

17.00 Ålesund ØHD – Aleksander Linge Sommerdalen  30min
17.30 Smertebehandling /smertepoliklinikken– Tove Heger. 30min.
18.00 Smertebehandling/avhengighet –  Olaf  Stave Hartelust. 30min.
18.30 Nye kreftmedisinene – immunterapi etc. hva kan vi forvente oss av bivirkninger, effekter, indikasjoner fremover.   Oluf Herlofsen – kreftavdelingen  30min
19.00 Pause med mat
19.30  DVT – prosedyre anbefalte ved diagnostisering oppstart NOAK , Hvem bør legges inn, hvem bør vi starte opp ute, hva videre? Koordinering med radiologi. Indremedisiner? Kristoffer Sand – LIS Hematologi. 30 min
20.00: Hyperthyreose – behandling i allmennpraksis.  Hilde Selsås 30min
Slutt 20.30