Dialogmøtet Møre og Romsdal 2016

Velkomen til dialogmøtet 31. oktober 2016!

​Helsepolitiske føringar, strategi, utvikling og innovasjon gjennom programmet Helseplattformen, er tema på årets dialogmøte som arrangerast for politisk og administrativ leiing i Helse Møre og Romsdal HF og kommunane i fylket. Kva er krava til spesialisthelsetenesta og kommunehelsetenesta? Kva er dei viktigaste utfordringane og klarer vi å møte dei slik at innbyggarane får eit likeverdig helsetilbod som er saumlause og av god kvalitet?

Helsetenesta er i endring. Velkomen til ein viktig felles arena for informasjonsutveksling og diskusjon om utviklinga av helsetenestene i Møre og Romsdal!

For meir informasjon og påmelding