Stort engasjement på samhandlingskonferansen 2016!

Med mål om å dele og høyre om korleis pasienttilbodet kan utviklast best mogeleg, deltok 220 tilsette frå ulike delar av helsetenestene i fylket. Engasjementet var stort hos både førelesarar og deltakarar. Mykje tyder på at samhandlinga er på rett veg!