HELSENORGE

Supportive and Palliative Care Indicators Tool (SPICT™)

SPICT™ brukes som et hjelpeverktøy til å identifisere personer, som har behov for understøttende og palliativ behandling samt planlegging av pleie, omsorg og behandling i sammenheng med at helsetilstanden er dårlig eller blir verre.

​Identifiser generelle indikatorer for dårlig helse eller helse i forverring:

 • Ikke planlagt(e) sykehusinnleggelse(r).
 • Performance status /funksjonsnivået er dårlig eller forverret med begrenset reversibilitet (Personen blir eksempelvis liggende i seng eller sitter i en stol mer enn 50 % av våken tid om dagen).
 • Er avhengig av andres pleie og omsorg på grund av forverring av fysisk og/eller mental helse. Pleiepersonale og/eller pårørende har bruk for ytterligere hjelp og støtte.
 • Personen har hatt et betydelig vekttap over de siste måneder eller forblir undervektig.
 • Vedvarende symptomer på tross av optimal behandling av underliggende tilstand(er).
 • Personen (eller dennes familie) ber om palliativ pleie, omsorg og behandling; velger å redusere, stoppe eller ikke å påbegynne behandling; eller ønsker å fokusere på livskvalitet.


Identifiser kliniske indikatorer for en eller flere livsbegrensende tilstander:

Kreft

 • Funksjonsnivået er forverret på grund av langtkommen kreft.
 • For skrøpelig til kreftbehandling eller får utelukkende symptombehandling.

Demens/skrøpelighet

 • Ute av stand til å klær seg på, gå eller spise uten hjelp.
 • Spiser og drikker mindre; har svelgevansker.
 • Urin- og avføringsinkontinens.
 • Ute av stand til å kommunisere verbalt; begrenset sosial interaksjon.
 • Hyppige fall; lårhalsbrudd.
 • Gjentatte tilfeller av feber eller infeksjoner; aspirationspneumoni.

Nevrologisk sykdom

 • Langtkommen forverring av fysisk og/eller kognitiv funksjon på tross av optimal behandling.
 • Taleproblemer med økende kommunikasjonsbesvær og/eller økende svelgevansker.
 • Gjentatte tilfeller av aspirationspneumoni; åndedrettsbesvær eller lungesvikt.
 • Vedvarende paralyse etter apopleksi med betydelig tapp av funksjon og vedvarende funksjonsnedsettelse.

Hjertekarsykdom

 • Hjertesvikt eller utbredt, uhelbredelig koronararteriesykdom /ischemisk hjertesykdom med åndenød eller brystsmerter i hvile eller ved minimal fysisk aktivitet.
 • Alvorlig perifer karsykdom, som ikke kan behandles med operasjon.

Lungesykdom

 • Alvorlig kronisk lungesykdom med åndenød i hvile eller ved minimal fysisk aktivitet mellom eksaserbasjoner.
 • Vedvarende hypoxi, som krever langvarig oxygen behandling.
 • Har hatt bruk for respiratorisk støtte (f.eks. NIV, respirator) på grund av lungesvikt, eller respiratorisk støtte er kontraindisert.

Nyresykdom

 • Stadium 4 eller 5 av kronisk nyresykdom (eGFR <30 ml/min) med forverring av helsetilstand.
 • Nyresvikt, som kompliserer andre livsbegrensende tilstander eller behandlinger.
 • Stopp av dialyse, eller dialyse påbegynnes ikke.

Leversykdom

 • Levercirrhose med en eller flere komplikasjoner i løpet av det siste året:
  o diuretika resistent ascites
  o hepatisk encefalopati
  o hepatorenalt syndrom
  o bakteriell peritonitt
  o gjentagende varice blødninger
 • Levertransplantasjon er ikke mulig.

Andre tilstander

 • I forverring og i risiko for å dø av andre tilstander eller komplikasjoner, som ikke er reversible; enhver tilgjengelig behandling vil gi et dårligt resultat

Vurder og planlegg nåværende og fremtidig pleie, omsorg og behandling.

 • Vurder nåværende behandling og medisinering for å sikre, at personen får optimal pleie, omsorg og behandling; minimer polyfarmasi.
 • Overvei henvisning til spesialistvurdering, hvis symptomer eller problemer er komplekse og vanskelig å håndtere.
 • Oppnå enighet med personen og deres familie om den nåværende og fremtidige behandlingsplan. Støtt pårørende.
 • Planlegg framover i god tid, hvis der er sannsynlighet for tapp av beslutningsevner.
 • Dokumenter, kommuniser og koordiner planen.
Fann du det du leita etter?