Helsenorge

Pasientforløp

Her finn du oversikt over godkjende pasientforløp med relevante prosedyrar som er forankra i nasjonale rettleiarar og regionalt standardiserte pasientforløp.

Helse Møre og Romsdal har sterkt fokus på standardisering av pasientforløp for å sikre forutsigbarheit og tryggleik for pasientar og pårørande. Pasientforløpa er skrivne for fagpersonell, men er opne for alle.

Formålet med pasientforløpa er at pasientar skal oppleve godt organiserte forløp utan unødvendig ikkje-medisinsk begrunna forseinkingar i utgreiing, diagnostikk, behandling og rehabilitering. Det er stor vekt på at pasientane skal sikrast informasjon og brukermedverknad.


 

Pasientforløp (EQS)

Fann du det du leita etter?