HELSENORGE

Samarbeidsmøte mellom Kristiansund sjukehus og omliggande kommunar

Dette er møter mellom Kristiansund sjukehus og omliggande kommunar for å dele informasjon og drøfte situasjoner som kan påvirke pasientflyt i høve Covid-19 .

Målet er i fellesskap sikre informasjon, redusere uønsket variasjon og drøfte beslutninger som kan utfordre pasientflyt

Fann du det du leita etter?