HELSENORGE

Referat frå samarbeidsmøter mellom Ålesund sjukehus og omliggande kommunar

Dette er møter mellom Ålesund sjukehus og omliggande kommunar for å dele informasjon og drøfte situasjoner som kan påvirke pasientflyt i høve COVID-19 .

Målet er i fellesskap sikre informasjon, redusere uønska variasjon og drøfte beslutningar som kan utfordre pasientflyten.

Fann du det du leita etter?