Referater frå samarbeidsmøter mellom Ålseund sjukehus og omliggande kommunar

Dette er møter mellom Ålesund sjukehus og omliggande kommunar for å dele informasjon og drøfte situasjoner som kan påvirke pasientflyt i høve COVID-19 .

Målet er i fellesskap sikre informasjon, redusere uønsket variasjon og drøfte beslutninger som kan utfordre pasientflyt

Fann du det du leita etter?