Prosjekt - Ungdomsmedisinsk prosjekt i Helse Møre og Romsdal

​Ungdomsmedisin er et relativt nytt fagområde som har vært lite belyst innen tradisjonell pediatri. Formålet er å gi pasientene et helhetlig tilbud hvor primær- og spesialisthelsetjenesten jobber bedre sammen.

​Pasientgruppen er preget av unge med sammensatte ervervete lidelser, og pasienter som har overlevd alvorlige tilstander i tidlige barneår (som f.eks kreftsykdommer, hjertesykdommer, alvorlige lunge og nyresykdommer mm).

Formålet er å gi pasientene et helhetlig tilbud hvor primær- og spesialisthelsetjenesten jobber bedre sammen for å fremme helse og utvikling til den enkelte pasient. Status pr i dag er at denne samhandlingen er mangelfull eller i verst fall fraværende.

Barne- og ungdomsmedisinsk avdeling i Ålesund søkte derfor Helse Midt-Norge om prosjektmidler for en tre-års periode, hvor vi ønsker å ha en spesiell satsing på ungdom i et samhandlingsperspektiv mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. Søknaden ble innvilget kr 1 140 000 for hele prosjektperioden.

Hovedfokus vil være to pasientgrupper:

  • Ungdom med kroniske sykdommer: mestring, opplæring og transisjon fra barn til voksen.
  • Ungdom med sammensatte komplekse lidelser innen områdene psykosomatikk, kronisk utmattelse og sykelig fedme.

Gjennom prosjektet ønsker vi å oppnå følgende:

  •  Bedre samhandling mellom enheter og nivåer i helsetjenesten (både internt mellom somatisk og psykisk spesialisthelsetjeneste, og eksternt i forhold til primærhelsetjenesten)
  • Videreutvikle tverrfaglige, kompetente og bærekraftige fagmiljøer
  • Ungdomsmedisinske tilstander krever ulik fagkompetanse, og det tverrfaglige fokuset er spesielt viktig for pasienter med sammensatte lidelser.
  • Utvikling av fagkompetanse innen ungdomsmedisin vil kreve både etter-utdanning og erfaring med pasientgruppen.
  • Ta i bruk pasientens egne ressurser
  • Et fokus i behandlingstilbudet skal være å øke pasientens og familiens egen mestring av tilstanden, både gjennom individuell og gruppebasert opplæring.

Midlene vil bli fordelt på 2-4 sykepleiere med målsetting i at arbeidet skal føre frem til en mastergrad som grunnlag for behandlingstilbudet. Vi har invitert Barne- og ungdomsavdelingen i Kristiansund til å delta i prosjektet slik at det blir et fylkesdekkende ungdomsmedisinsk fokus.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.