Samordning av hjelpetilbud for barn og unge

​Mange barn og unge har vanskar som krev utredning og tiltak både frå kommunale instanser og spesialisthelsetenester.

Mål med arbeidet er å utvikle gode samarbeidsrutiner mellom familiar, kommuner og spesialisthelseteneste, slik at barn med samansatte vanskar og behov får så god og samordna hjelp som mogeleg.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.