Samordning av hjelpetilbud for barn og unge

​Mange barn og unge har vanskar som krev utredning og tiltak både frå kommunale instanser og spesialisthelsetenester.

Mål med arbeidet er å utvikle gode samarbeidsrutiner mellom familiar, kommuner og spesialisthelseteneste, slik at barn med samansatte vanskar og behov får så god og samordna hjelp som mogeleg.