Screening av diabetisk retinopati

​Prosjektet bidrar til å vidareutvikle det tverrfaglege miljøet på seksjonen for Auge. Formålet med screeninga er å utelukke eller påvise patologi.

​Screening-undersøkelsa har ikkje som mål å etablere ei klar diagnose, men er ein metode for å velge ut pasientar som bør undersøkast av augelege for å få bekrefta eller avkrefta sjukdomsmistanke.

 

Aktuelle dokumenter


 

Prosjektplan (pdf)

Pas info om diabetes screening (pdf)

Poster Screening av pasienter med diabetes retinopati (pdf)


 

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.