Screening av diabetisk retinopati

​Prosjektet bidrar til å vidareutvikle det tverrfaglege miljøet på seksjonen for Auge. Formålet med screeninga er å utelukke eller påvise patologi.

​Screening-undersøkelsa har ikkje som mål å etablere ei klar diagnose, men er ein metode for å velge ut pasientar som bør undersøkast av augelege for å få bekrefta eller avkrefta sjukdomsmistanke.

 

Aktuelle dokumenter


 

Prosjektplan (pdf)

Pas info om diabetes screening (pdf)

Poster Screening av pasienter med diabetes retinopati (pdf)