HELSENORGE
Avdeling for medisinsk biokjemi

Medisinsk biokjemi og blodbank

Avdeling for medisinsk biokjemi og blodbank utfører eit vidt spekter av analysar innan medisinsk biokjemi og blodbank. 

 

Avdelingssjef er Brit Valaas Viddal.
E-post brit.valaas.viddal@helse-mr.no

Brukarhandbok

Lab handbok for medisinsk biokjemi og blodbank

Rekvisisjonar og prøvetakingsutstyr

Medisinsk biokjemi og blodbank Kristiansund

Medisinsk biokjemi og blodbank Molde

Medisinsk biokjemi og blodbank Volda

Medisinsk biokjemi og blodbank Ålesund

Analysar og undersøkingar

Analyseoversikt for avdeling for medisinsk biokjemi og blodbank

Informasjonsskriv frå laboratoriet

Nr. 5 2023 Elektronisk svaroverføring: Bruk av feil NLK-kode for fritt T3
Nr. 4 2023 Nedleggelse av analysen U-elektroforese og innføring av serum frie lette kjeder i Molde 
Nr. 2 2023 Ny standardisering av CDT
Nr. 1 2023 Ny metode for Kalprotektin i avføring
Intruksjon for prøvetaking til Kalprotektin i avføring​

Nr. 13/2022 Viktig påminning om rekvisisjonar til Medisinsk biokjemi og blodbank Ålesund​
Nr. 10/2022 Nye analyser Retikulocytt-hemoglobin og RDV CV%
Nr. 07/2022 Ny analysemetode for APC-resistens
Nr. 06/2022 Forsendelse og innhenting av prøver til HMR i påska 2022​​
Nr. 04/2022 Ny analyse Non-HDL kolestrol
Nr. 02/2022 Ny metode for analysering av albumin i urin

Nr. 17/2021 Nye metoder og referanseintervall for koagulasjonsanalyser
Nr. 16/2021 Ny analyse HE4 i serum
Nr. 15/2021 Ny analyse Cystatin C
Nr. 14/2021 Bruk av RST-rør til glukosebelastning
Nr. 12/2021 Analysering av CD4 og D8
Nr. 11/2021 Ny analysemetode for anti_TPO Molde
Nr. 10/2021 Tekniske problemer med svarrapportene
Nr. 05/2021 Viktig informasjon etter innføring av ny felles RoS og Epic Beaker
Nr. 04/2021 Nye rekvisisjonar medisinsk biokjemi og medisnsk mikrobiologi Ålesund
Nr. 03/2021 Endring av enhet for etanol
Nr. 02/2021 Endring av enhet for retikulocytter

Nr. 10/2020 Immunologisk test på okkult blod i avføring (iFOB)
Nr. 06/2020 Aldersavhengige grenseverdier for D-dimer
Nr. 05/2020 Prøvetaking av pasienter som har covid-19
Nr. 04/2020 Nytt tilbud innen allergidiagnostikk
Nr. 03/2020 Analysering av procalcitonin
Nr. 02/2020 Viktig ved prøvetaking til iFOB
Nr. 01/2020 Ny analyse S-Bikarbonat (total CO2)

Nr. 21/2019 Anbefalte analyser
                      Noklus anbefalte analyser
Nr. 20/2019 Nedleggelse av Hemofec-testen
Nr. 19/2019 Endring av metode for analysering av GH IGF-1 og IGFBP-3
Nr. 18/2019 Ny analyse NSE
                      Prøvetaking til blod i avføring
Nr. 16/2019 Nytt referanseintervall for IgA anti-tTG, anti-DGP, anti-CCP, S-klorid og spermier
Nr. 15/2019 Immunologisk test på okkult blod i avføring (iFOB)
Nr. 14/2019 Endring i nivå for seksualhormonbindende globulin (SHBG)
Nr. 13/2019 Interferens ved analysering av Vankomycin i serum
Nr. 12/2019 Nytt referanseintervall S-kobalamin og anbefalt nivå for S-folat
Nr. 11/2019 Harmonisering av referanseintervall for C-peptid
Nr. 10/2019 Harmonisering av referaseintervall og enhet
Nr. 07/2019 Prøvetaking av sendeprøver påska 2019
Nr. 06/2019 Forsendelse og innhentinger av prøver til HMR i påska 2019
Nr. 04/2019 EDTA-plasma for PTH
Nr. 03/2019 Restandardisering Ferritin
Nr. 02/2019 Endring av metode for analysering av revmatoide faktorer

Nr. 16/2018 Harmonisering av referanseintervall for hematologiske analyser
Nr. 15/2018 Endring av måleenhet HbA1c
Nr. 11/2018 Svarrapportering proteinanalyser Molde
Nr. 10/2018 Sæd analyse endringer
Nr. 09/2018 INR analysering hos pasienter med antifosfolipidsyndrom
Nr. 08/2018 Feil rapportering av fri androgen index
Nr. 07/2018 Endring av konsentrasjonsnivå av kreatinin i Ålesund og Molde
Nr. 05/2018 Kalprotektin, Informasjon til pasientene.
Nr. 04/2018 Endring av metode for analysering av testosteron og SHBG
Nr. 03/2018 Endring av metode for analysering av tumormarkører
Nr. 01/2018 Informasjonsskriv om blanding av rør

Nr. 16/2017 Cøliaki-relaterte analyser og svarutgivelse
Nr. 15/2017 Konsentrasjonsmåling av gentamicin og tobramycin
Nr. 13/2017 Signering av rør til pretransfusjonsprøver
Nr. 12/2017 Felles referanseintervall i avdelingen
Nr. 11/2017 Info oppdatering InterInfo prosedyre
Nr. 10/2017 Justering av referanseintervall for serum-folat
Nr. 08/2017 Overgang fra plasma til serum
Nr. 07/2017 AFP alfa-føto-protein analysen flyttes til Ålesund
Nr. 06/2017 Ny analyse kalprotektin
Nr. 05/2017 Overgang fra plasma til serum
Nr. 04/2017 Overgang fra plasma til serum
Nr. 03/2017 Nedleggelse av analysen kappa/Lambda lette kjeder i urin
Nr. 02/2017 Immunglobulin M - ny metode
Nr. 01/2017 Svangerskapsprøver

Eldre skriv kan skaffast på førespurnad til avdelinga. 

​Kontakt oss

Medisinsk biokjemi og blodbank Kristiansund

Medisinsk biokjemi og blodbank Molde

Medisinsk biokjemi og blodbank Volda

Medisinsk biokjemi og blodbank Ålesund

Lenker

Helse Bergen
Nasjonal brukarhandbok i medisinsk biokjemi
Oslo universitetssykehus
Universitetssykehuset i Nord-Norge

Ringegrenser

Ringegrenser

Forsking

Prisliste for prøvetaking, prøvebehandling og ekspedering av studium/prosjekt.

Bioposten

Fann du det du leita etter?