HELSENORGE
Medisinsk biokjemi og blodbank

Analyseoversikt for avdeling for medisinsk biokjemi og blodbank

Analyseoversikta omfattar alle analysar som vert utført ved dei biokjemiske laboratoria og blodbankane i Helse Møre og Romsdal. Nokre av analysane vert berre utført på eitt eller to av laboratoria eller blodbankane. Dette vil kome fram ved elektronisk rekvirering. Analysar som ikkje vert utført ved alle laboratoria er merka.

Analysar som er omfatta av akkreditering er tilgjengelig under Analytisk variasjon​ og i akkrediteringsdokumentet Akkrediteringsomfang/Norsk Akkreditering (akkreditert.no). Dette gjeld for Ålesund.

Analytisk variasjon Helse Møre og R​omsdal, Avdeling for medisinsk biokjemi og blodbank

Lab handbok og kvalitetssikring av laboratorietenester.

Spørsmål eller innspel til analyselista kan rettast til avdelingssjef Brit Valaas Viddal​ eller laboratoriespesialist Lutz Schwettmann.​

Forklaring til analyseinstrument

Laboratoria i Avdeling for medisinsk biokjemi og blodbank analyserer dei fleste analysane på utstyr fra Roche Diagnostics. Ålesund og Molde har instrumenta Cobas c702 og e801. Kristiansund og Volda har instrumenta Cobas c501 og e601.  
Hematologianalysar vert utført på Sysmex-instrument.
Koagulasjonsanalysar vert utført på analyseinstrumenta Sysmex CS 5100 (Kristiansund, Molde og Ålesund) og Sysmex CS-2500 (Volda) 

Vi har i tillegg et utval av analyseinstrument for spesialanalysar.​

​A

Acetaminophen

ACTH

ACTH stimulasjonstester

AFP

Aktivert protein C resistens (APC-resistens–ratio)

ALAT (Alanin aminotransferase)

ALATOP

Albumin

Albumin / Kreatinin ratio

Albumin (U-albumin)

Alfa-føtoprotein (AFP)

Alkalisk fosfatase (ALP)

Allergen tester: Screening og spesifikke allergener

Ammoniakk (NH4)

Amylase (i sekret)

Amylase

ANA, Antinukleære antistoffer

ANCA, Nøytrofilt cytoplasmatisk antistoff

Anti-CCP (antistoffer mot cyclisk citrullinert peptid)

Anti-DGP IgG

Anti-gliadin IgG​​

Anti-tTG-IgA

Anti-TPO (Antistoff mot thyreoidea peroxidase)

Antitrombin (Antitrombin III, AT III)

Antitrypsin (a1-antitrypsin)

Anti-Xa aktivitet

APC – resistens

aPTT (aktivert partiell tromboplastintid)

ASAT (Aspartat aminotransferase)  

B

B-12 vitamin

Base excess

Bence Jones protein

Bikarbonat (total C02)

Bilirubin (total, direkte, indirekte)

Bilirubin (Strimmel)

Blod i fæces 

Blod (Strimmel)

Blodgasser

Blodindekser

Blodtyping og antistoffscreening

Blodutstryk

C

C3 (Komplementfaktor 3)

C4 (Komplementfaktor 4)

Calsium

Cancer antigen 15-3 (CA 15-3)

Cancer antigen 19-9 (CA 19-9)

Cancer antigen 125 (CA 125)

Carbamazepin

CD 4 og CD 8 positive lymfocytter (celletelling)

CDT (Carbohydrate Deficient Transferrin)

CEA (Carsinoembryonalt antigen)

Celler (Leddvæskeceller)

Celler

Cerebrospinalvæske-undersøkelser

Ceruloplasmin

Ciklosporin (CyA)

CK (Creatin kinase)

Cortisol

C-Peptid

CRP

Cystatin C

Cøliaki

D

DAT

Dexametason suppresjonstest (Enkel og utvidet)

D-Dimer

Differensialtelling hvite bl.l., maskinell metode

Digoksin

E

Elektroforese av serumproteiner

Elektroforese

Eosinofile leukocytter

Epinat

EPK (Erytrocytt partikkel konsentrasjon, røde blodlegemer)

Erytrocytter med beregninger

Etanol

EVF (Erytrocytt volum fraksjon)

F

FDP (Fibrin degraderings produkter)

Fe

Fe-belastning

Fenobarbital (Fenemal)

Fenytoin

Ferritin

Fibrinogen

Folat (folinsyre, vitamin B9)

dU-Fosfat

Fosfat

Fri androgen-indeks og fritt testosteron

Frie lette kjeder, kappa og lambda

Fritt T3

Fritt T4

FSH (Follikkelstimulerende hormon)

Føtale erytrocytter i mors blod (Kleihauers test)

FOB

G

GBM IgG

Gentamicin

GFR (CKD-EPI)

Gliadin IgG

Glukose

Glukose (Spinalvæske-glukose)

Glukose (Strimmel)

Glukosebelastning

Glykosylert hemoglobin

Granulocytter, nøytrofile (absolutt tall)

GT (gamma-Glutamyltransferase)

H

H-status

Haptoglobin

HbA1C

hCG (humant choriongonadotropin), graviditetsmarkør

hCG+betakjeder (humant choriongonadotropin, tumormarkør)

HDL-Kolesterol

HE4 (Human Epididymis protein 4)

Hematogram

Hemoglobin (Hb)

Homocystein

I

iFOB

IgE - total

IgG antistoff mot glomerulus basalmembran

IgG antistoff mot myeloperoksidase

IgG antistoff mot proteinase 3

IGF-1 (Insulin-like growth factor 1)

IGFBP-3 (Insulin-like growth factor binding protein-3)

Immunglobulin A, G og M

Immunglobulin IgG-indeks

Immuntyping / S-Immunfiksering

P-INR (International Normalized Ratio)

J

Jern

Jernbelastning

Jernbindingskapasitet 

K

Kalium (dU-Kalium)

Kalium (S-Kalium)

Kalprotektin (fæces)

Kalsium (dU-Kalsium)

Kalsium (S-Kalsium)

Kalsium ionisert og S-Kalsium ionisert (pH 7.4)

Karbamazepin

Karbamid (du-Karbamid) Urinstoff, Urea

Karbamid (S-Karbamid) Urinstoff, Urea

Karbonmonoksid-hemoglobin

Ketoner (Strimmel)

Klorid (dU-Klorid)

Klorid (P/S-Klorid)

Klorid (U-Klorid)

Kobalamin

Kolesterol

Kortisol

Spytt-Kortisol (sp-Kortisol)

Konduktivitetstest

Kreatinin (dU-Kreatinin)

Kreatinin (S-Kreatinin)

Kreatinin clearance

Kryoglobuliner

Kuldeagglutininer

Kuldeantistoffer

L

Laktat

Laktat (Spinalvæske-laktat)

Lanoxin

LD (Laktat Dehydrogenase)

LDL-Kolesterol

Leukocytter

Leukocytter differensialtelling

Leukocytter, differentialtelling manuell metode

Leukocytter i leddvæske

Leukocytter i peritonealvæske

Leukocytter (Sp-Leukocytter)

Leukocytter (Strimmel)

LH (luteiniserende hormon)

Lipase (Pancreas lipase)

Litium

LPK

Løselig transferrinreseptor

M

Magnesium (dU-Magnesium)

Magnesium (S-Magnesium)

Matvareintoleranse

MCH, Ery-MCHC, Ery-MCV

Methemoglobin

Misbrukanalyser

MPO IgG​

Myoglobin

​N - Trykk her for å gå vidare i alfabetet

​​Natrium (dU-Natrium)

Natrium (S-Natrium)

Natrium (U-Natrium)

Neuronspesifikk enolase (NSE)

Nitrit (Strimmel)

Non-HDL-Kolesterol

N-terminalt proBNP (N-terminalt pro-B-type natriuretsk peptid) 

Nøytrofilt cytoplasmatisk antistoff

O

Oksygenstatus/Oksymetri

Oligoklonale IgG-bånd

Orfiril

Orosomukoid

Osmolalitet (S-Osmolalitet)

Osmolalitet (U-Osmolalitet)

Osmolalt gap

P

Paracetamol (Acetaminophen)

pH (Strimmel)

Phadiatop

PCT (s-Prokalsitonin)

PR3 IgG​

Prealbumin

Primidon

Progesteron

Prokalsitonin (PCT)

Prolaktin (PRL)

Protein (dU-Protein), total

Protein (S-Protein), total

Protein (Sp-Protein), total

Protein/Kreatinin ratio

Protein C (aktivitetsanalyse)

Protein S, fritt

Proteinelektroforese

Proteinelektroforese (u-Proteinelektroforese)

PSA (total prostata spesifikt antigen)

PTH (Parathyreoideahormon)

Q

R

RDW

Retikulocytter

Retikulocytt-hemoglobin​​

Revmatoid faktor

Rh(D)-typing

Rusmiddelanalyser (hurtigtest)

S

S100B (S100A1B og S100BB)

Seksualhormon bindende globulin (SHBG)

Spesifikk vekt (Sp.v)

SR (Senkningsreaksjon)

Spinalvæske - celler

Spinalvæske - glukose

Spinalvæske - laktat

Spinalvæske - undersøkelser

Spinalvæske - xantokromi

Svangerskapsimmunologi + infeksjonsserologi

Syre/base-status

Sæd-analyse

T

Takrolimus

Tegretol

Teofyllin

Testosteron (total)

Thyroxin, fritt (Fritt T4, FT4)

TIBC

Tobramycin

Transferrin

Transferrinmetning

Triglycerider

Trijodthyronin, fritt ( Fritt T3, FT3)

Trombocytter

Troponin T

TSH (Thyreoidea stimulerende hormon, Thyreotropin)

U

UIBC (umettet jernbindingkapasitet)

Urat (Urinsyre)

Urat (dU-Urat, urinsyre)

Urin (Mikroskopi)

Urin proteinelektroforese (u-Proteinelektroforese)

Urin (Strimmel)

Urinstoff

Urinsyre (dU-Urinsyre)

Urinsyre (S-Urinsyre)

Urobilinogen (Strimmel)

V

Valproat

Vancomycin

Veksthormon (GH)

Vevstransglutaminase (tTG) IgA

Vitamin B-12 (Kobalaminer)

Vitamin D (25-OH vitamin D)

W

X

Xantokromi

Y

Z

Æ

Ø

Østradiol

Å

Fann du det du leita etter?