HELSENORGE

ACTH

​P-ACTH

Analyseres i Ålesund

Referanseområde

ACTH kl. 07-09: 1,6 - 13,9 pmol/L
Døgnvariasjon, med høyere verdier kl.07-09 enn kl.19-21.
 

Indikasjoner

  • Differensialdiagnostikk ved utredning av Cushings syndrom
  • Differensialdiagnostikk ved binyre insuffisiens
  • Mistanke om ektopisk ACTH-sekresjon 

Analysering av ACTH kreves ved differensialdiagnostikk av Cushing syndrom og binyre insuffisiens men ikke for å stille diagnosen.
 

Prøvetaking/prøvemateriale

Prøven tas om morgenen, ca. kl 08, eventuelt tas flere prøver mellom kl.07 og kl.09 og eventuelt kl.20. Prøven må tas på EDTA-glass, kjøles med en gang, sentrifugeres i kjølesentrifuge innen 30 min. og fryses. Sendes frosset på tørris til laboratoriet. Dersom dette er vanskelig, kan pasienten komme til laboratoriet for prøvetaking mellom kl.08 og kl.09.
 

Tolking

Cushings syndrom

  • Supprimert konsentrasjon ved primær Cushings syndrom
  • Høy-normale til lett forhøyede verdier ved sekundær Cushings syndrom
  • Forhøyede verdier ved ektopisk ACTH-produksjon

Binyre insuffisiens

  • Forhøyede ACTH-verdier ved primær binyre insuffisiens
  • Lave ACTH-verdier ved sekundær binyre insuffisiens

ACTH produseres i hypofysen. Det dannes ved proteolytisk spaltning av foreløperproteinet Opiomelanocortin. ACTH frigjøres når hypofysen stimuleres av ”releasing”-hormon CRH fra hypothalamus. I binyrebarken stimulerer ACTH fremst syntesen og sekresjon av cortisol som inhiberer igjen CRH- og ACTH-sekresjon. På denne måten dannes en hormonell regulert syklus som i tillegg påvirkes av sentrale regulerings komponenter.
 
Hos pasienter med påvist hypercortisolisme tyder lave ACTH-verdier på en binyretumor mens normale eller forhøyede verdier tyder på en hypofysær årsak eller på en ektopisk ACTH-syndrom. Fordi ACTH-konsentrasjonene overlapper, er differensiering mellom hypofysær Cushings syndrom og ektopisk ACTH-syndrom med hjelp av ACTH ikke mulig.
Bestemmelsen av ACTH har ingen betydning ved diagnostikk av M. Addison. Er det derimot påvist binyre insuffisiens, så tyder høye ACTH-verdier på en andrenal årsak mens normale eller lave konsentrasjoner tyder på en hypofysær årsak.
 

Analysemetode

ECLIA, Cobas e801 (Roche Diagnostics).

Fann du det du leita etter?