HELSENORGE

Alfa-føtoprotein (AFP)

P/S-Alfa-føtoprotein (AFP)

Analyseres i Ålesund.

Referanseområde

< 6 kIU/L (95. persentil)

Indikasjoner

Ca-testis (ikke seminon), hepatom, embryonale ovarie svulster,  levercelleregenerasjon, nevralrørdefekt hos fosteret.

Prøvetaking/prøvemateriale

0,5 ml serum

Tolking

AFP dannes normalt i leveren i fosterlivet mest omkring 12. svangerskapsuke. Hos voksne finnes normalt <7 kIU/L. Ved Hepatom og testikkelcancer (ikke seminom) kan konsentrasjonen stige til flere tusen µg/L. Ved levercelle regenerasjon kan også sees en stigning til opp mot 83 kIU/L. Ved nevralrørsmisdannelser hos foster finnes øket AFP i den gravides blod og i amnionvæsken fra 15.-20. svangerskapsuke. Undersøkelsen skal brukes sammen med andre undersøkelser (ultralyd).

Analysemetode

ECLIA, Cobas e801 (Roche Diagnostics).

Fann du det du leita etter?