HELSENORGE

Vitamin B-12 (Kobalaminer)

​P/S-Vitamin B-12  (Kobalaminer)


Referanseområde

170–660 pmol/L

Indikasjoner

Utredning av anemi. Mistanke om B-12-mangel som årsak til nevrologiske eller psykiske plager (ved vitamin B-12 mangel kan nevrologiske symptomer debutere før anemien).

Prøvetaking/prøvemateriale

0,5 mL serum eller Li-Heparin plasma.

Tolking

Klart for lave verdier, under 95 pmol/L, tyder på vitamin B-12 mangel. Dette kan skyldes redusert inntak eller redusert absorpsjon. Litt lave verdier, 95 - 150 pmol/L, representerer en overgangssone, der sannsynlighet for vitamin B-12 mangel er liten. Høye verdier, over 700 pmol/L, forekommer ved behandling med vitamin B-12, visse myeloproliferative tilstander og ved levercelleskade.

Analysemetode

ECLIA, Cobas e601 og e801 (Roche Diagnostics).

Fann du det du leita etter?