Analyser og undersøkelser Molde og Kristiansund

Medisinsk biokjemi

Referanseområdet for klinisk kjemiske analyser omfatter ca 95% av resultatene fra en presumptivt frisk referansepopulasjon.

Referanseområdet for barn kan delvis avvike og bør sjekkes i spesiallitteratur etter behov. I vårt laboratoriedatasystem er det definert alders- og kjønnsrelaterte referanseområder, som blir angitt i henhold til pasientens kjønn og alder.

​A

Acetaminophen

Acetyl-salisylsyre

AFP

Aktivert protein C resistens (APC-resistens–ratio)

ALAT (Alanin aminotransferase)

Albumin

Albumin i urin (Stix)

Albumin kvantitering (Urin)

Albumin/Kreatinin ratio (Urin)

Alfa-føtoprotein (AFP)

Alkalisk fosfataser (ALP)

Allergen tester (Phadia): Screening (Phadiatop), FX5 (matscreening) og spesifikke allergener.

Amylase

Amylase i urin

ANA (ENA)

Anti-CCP

Anti_deamidert gliadinpeptid IgG

Anti-dsDNA

Anti-ENA

Anti-TPO (Antistoff mot thyreoidea peroxidase)

Antitrombin (Antitrombin III, AT III)

Antitrypsin (a1-antitrypsin)

Anti-tTG IgA (anti-vevstransglutaminase IgA)

APC – resistens

aPTT (aktivert partiell tromboplastintid)

ASAT (Aspartat aminotransferase)

 

 

B

B-12 vitamin

Base excess

Bilirubin (total)

Bilirubin i urin (Stix)

Blod i fæces (Hemofec)

Blod i urin (Stix)

Blodgasser

Blodindekser

Blodtyping

Blodutstryk

Blødningsforstyrrelser

Blødningstid (Ivys metode)

C

Cancer antigen 15-3 (CA 15-3)

Cancer antigen 19-9 (CA 19-9)

Cancer antigen 125 (CA 125)

Carbamazepin

CDT (Carbohydrate Deficient Transferrin)

CEA (Carsinoembryonalt antigen)

Celler i leddvæske

Celler i spinalvæske

Cerebrospinalvæske-undersøkelser

CK (Creatin kinase)

CK-MB masse

C-Peptid

CRP

D

D-Dimertest​

Differensialtelling hvite bl.l., manuell metode​

Differensialtelling hvite bl.l., maskinell metode

Digoksin

E

Elektroforese, eventuelt med Immunkvantitering

Elektroforese av urin

Eosinofile leukocytter

Epinat

EPK (Erytrocytt partikkel konsentrasjon, røde blodlegemer)

Erytrocytter med beregninger

Etanol

EVF (Erytrocytt volum fraksjon)

F

FDP

Fe

Fe-belastning

Fenobarbital (Fenemal)

Fenytoin

Ferritin

Fibrinogen​

Folat

Fosfat

Fosfat i døgnurin

Fritt T3

Fritt T4

 

G

Garamycin

Gentamicin

GFR - beregnet  (glomerolus filtrasjon - beregnet)

Glukose

Glukose i spinalvæske

Glukose i urin (Stix)

Glukosebelastning

Glykosylert hemoglobin

Granulocytter, nøytrofile (absolutt tall)

GT (gamma-Glutamyltransferase)

H

Haptoglobin

HbA1C

hCG ß-total (humant choriongonadotropin)

hCG tumormarkør

HDL-Kolesterol

Hematogram

Hemo-Fec test

Hemoglobin (Hb)

Homocystein

H-status

I

IgA (total-)

IgE

Immunelektroforese

Immunglobulin A, G og M

PT-INR (International Normalized Ratio)

J

Jern

Jernbelastning

Jernbindingskapasitet

 

K

Kalium

Kalium i døgnurin

Kalsium

Kalsium i døgnurin

Kalsium ionisert

Karbamazepin

Karbamid (Urinstoff)

Karbamid i døgnurin (Urinstoff)

Karbonmono-oksyd Hemoglobin

Ketoner i urin (Stix)

Klorid

Klorid i døgnurin

Klorid i urin

Koagulasjonsprøver og prøver på blødningsforstyrrelser​

Kobalamin

Kolesterol

Kortisol

Kreatinin

Kreatinin clearence

Kreatinin i døgnurin

L

Laktat

Laktosebelastning

LD (Laktat Dehydrogenase)

LDL-kolesterol 

Leukocytter (LPK)

Leukocytter i leddvæske

Leukocytter i peritonealvæske

Leukocytter i spinalvæske

Leukocytter i urin (Stix)

Litium

LPK

M

Magnesium

Magnesium i døgnurin

Matvareintoleranse

MCH

MCHC

MCV

Methemoglobin

N

Natrium

Natrium i døgnurin

Natrium i urin

Nitrit i urin (Stix)

NT-proBNP

 

O

Oksygenstatus/Oksymetri

Osmolalitet

Osmolalitet i urin

P

Paracetamol

pH i urin (Stix)

Phadiatop

Protein C (aktivitetsanalyse)​

Protein i urin

Protein/Kreatinin ratio i urin

Protein S, fritt​

Protein, total

Protein, total i døgnurin

Protein, i spinalvæske (lumbalt)

PSA (total prostata spesifikt antigen)

PTH (Parathyreoideahormon)

 

Q

R

Ratio: Total-kolesterol/HDL (kolesterol ratio)

RDW

Redusert Hb

Retikulocytter

S

S100

Salisylat

SR (Senkningsreaksjon)

Syre/base-status

Sæd-analyse

T

Tegretol

Teofyllin

Tyroxin, fritt (Fritt T4, FT4)

TIBC

Tobramycin

Total-kolesterol/HDL (kolesterol ratio)

Transferrin

Transferrinmetning

Triglycerider

Trijodthyronin, fritt ( Fritt T3, FT3 )

Trombocytter

Troponin T

TSH (Thyreoidea stimulerende hormon, Thyreotropin)

U

Urat (Urinsyre)

Urin (Mikroskopi)

Urin (Stix)

Urinsyre (Urat)

Urinsyre i døgnurin (Urat)

Urobilinogen i urin (Stix)

V

Valproat

Vancomycin

Vevstransglutaminase (anti-tTG-IgA)

Vitamin B-12 (Kobalaminer)

Vitamin D (25-OH vitamin D)

W

X

Y

Z

Æ

Ø

Å

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.