Allergen tester (DPC): Screening (ALATOP) og spesifikke allergener.

S-Allergen tester (DPC): Screening (ALATOP) og spesifikke allergener


Analyseres i Molde og Ålesund med ulike metoder.

Ålesund
Referanseområde

Screening (ALATOP) besvares med positiv og negativ.

0,00 -0,34 KU/L   
0,35 -0,69 KU/L   
0,70 -3,49 KU/L                         
3,50 -17,4 KU/L   
17,5 -52,4 KU/L   
52,5 -99,9 KU/L      
 >100        KU/L      

Screening-testen består av en blanding av 12 av de hyppigst forekommende allergener. Er den positiv, blir det satt opp undersøkelse på de enkelte allergener som legen har rekvirert og som er med i screeningen. Er den negativ, går man ikke videre på de allergener som screeningen inneholder. I tillegg undersøkes det på spesifikke allergener som er rekvirert og ikke inngår i screeningen. Alt etter legens vurdering, rekvireres det også IgE (se denne). 

Indikasjoner

Utredning av inhalasjonsallergier, astma, høysnue, atopisk eksem. Screening undersøkelse og undersøkelse på enkelt allergenantistoff. 
 

Prøvetaking/prøvemateriale

1 ml serum (unngå hemolyse). Vi trenger mer serum hvis det rekvireres flere allergener. Oppbevares i vårt laboratorium for eventuell videre analyse i 4 uker.
 

Tolking

Påvisning av forskjellige allergenspesifikke IgE. Allergiutredning hos barn og voksne. Bra korrelasjon med andre tester og med klinikken. 

Metode

Immulite fra Siemens analyseinstrument.

S-Allergen tester: Screening (Phadiatop), FX5 (matscreening) og spesifikke allergener.

Molde

Referanseområde

Phadiatop: < 0,35 kU/L
FX5 (matscreening): < 0,35 kU/L

Spesifikk IgE, dvs. enkeltallergen: < 0,10 kU/L

Screening-testen består av en blanding av 12 av de hyppigst forekommende allergener. Er den positiv, blir det satt opp undersøkelse på de enkelte allergener som legen har rekvirert og som er med i screeningen. Er den negativ, går man ikke videre på de allergener som screeningen inneholder. I tillegg undersøkes det på spesifikke allergener som er rekvirert og ikke inngår i screeningen. Alt etter legens vurdering, rekvireres det også IgE (se denne). 
 

Indikasjoner

Utredning av inhalasjonsallergier, astma, høysnue, atopisk eksem. Screening undersøkelse og undersøkelse på enkelt allergenantistoff. 
 

Prøvetaking/prøvemateriale

1 ml serum (unngå hemolyse). Vi trenger mer serum hvis det rekvireres flere allergener. Oppbevares i vårt laboratorium for eventuell videre analyse i 4 uker.
 

Tolking

Påvisning av forskjellige allergenspesifikke IgE. Allergiutredning hos barn og voksne. Bra korrelasjon med andre tester og med klinikken.

Metode

Phadia analyseinstrument.

Fann du det du leita etter?