HELSENORGE

Anti-Xa aktivitet

​P-Anti-Xa aktivitet

Analyseres i Molde og Ålesund

(Aktivitetsanalyse, kromogent substrat)

Terapeutisk område

0,5-1,0 IU/ml (dosering 2 ganger per døgn)
 
Det angitte terapeutiske området er veiledende. Det varierer etter indikasjon og må tilpasses individuell. Det veiledende profylaktiske området er 0,2-0,4 IU/ml og må tilpasses individuell.                
  

Indikasjoner og tolking

Kontroll av behandling med lavmolekylært heparin. LMWH virker altoverveiende på faktor Xa og har liten antitrombinaktivitet. aPTT kan derfor ikke brukes for å måle den antitrombotiske effekten. Spesielle tilfelle av DIC. (Differensialdiagnostisk mellom lav fibrinogen og tilstedeværelse av heparin).
 

Prøvetaking/prøvemateriale

Citratplasma. Prøven bør tas 3-5 timer etter siste injeksjon. Glasset sentrifugeres innen 1 time ved 2500g i 15 minutt. Plasma avpipetteres straks (la det stå igjen 1 cm plasma over blodlegemene). Plasma sendes frosset til laboratoriet. Citrat-plasma er holdbart i 2 t ved + 20 gr.C eller 14 dager ved  - 20 gr.C. "Feilaktig" prøvetaking eller prøvebehandling kan føre til frigjøring av platefaktor 4, som er en potent inhibitor av heparin.

Fann du det du leita etter?