Anti-Xa aktivitet

​P-Anti-Xa aktivitet

Analyseres i Molde og Ålesund

(Aktivitetsanalyse, kromogent substrat)

Terapeutisk område

0,5-1,0 IU/ml (dosering 2 ganger per døgn)
 
Det angitte terapeutiske området er veiledende. Det varierer etter indikasjon og må tilpasses individuell. Det veiledende profylaktiske området er 0,2-0,4 IU/ml og må tilpasses individuell.                
  

Indikasjoner og tolking

Kontroll av behandling med lavmolekylært heparin. LMWH virker altoverveiende på faktor Xa og har liten antitrombinaktivitet. aPTT kan derfor ikke brukes for å måle den antitrombotiske effekten. Spesielle tilfelle av DIC. (Differensialdiagnostisk mellom lav fibrinogen og tilstedeværelse av heparin).
 

Prøvetaking/prøvemateriale

Citratplasma. Prøven bør tas 3-5 timer etter siste injeksjon. Glasset sentrifugeres innen 1 time ved 2500g i 15 minutt. Plasma avpipetteres straks (la det stå igjen 1 cm plasma over blodlegemene). Plasma sendes frosset til laboratoriet. Citrat-plasma er holdbart i 2 t ved + 20 gr.C eller 14 dager ved  - 20 gr.C. "Feilaktig" prøvetaking eller prøvebehandling kan føre til frigjøring av platefaktor 4, som er en potent inhibitor av heparin.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.