Antitrombin (Antitrombin III, AT III)

P-Antitrombin (Antitrombin III,  AT III)

Referanseområde

80 - 120%

Indikasjoner

Mistanke om antitrombin-mangel, venøs tromboembolisk sykdom i slekten, trombosetendens venøs side.

Prøvetaking

1 ml citrat-plasma. ( Citratblod sentrifugeres  i 15 minutter ved 2 500 g ). Unngå langvarig stase. Etter avpipettering er plasma holdbart i 3 dager ved romtemperatur. 

Tolking

Antitrombin III er et protein med MW 58 000, det dannes i lever og  endotel. T1/2  2 til 3 døgn.

Virkning

 Inaktiverer trombin og aktiverte former av faktorene, IX, X, XI, XII ved dannelse av bimolekylære komplekser. Heparin er en kraftig katalysator av inaktiveringen, og når heparin er tilstede, blir det også inaktivering av faktor VII.

Genetikk: Autosomalt dominant, flere genetiske varianter.

Type I: halvering av konsentrasjon og aktivitet.

Type II: konsentrasjon normal, men aktivitet halvert.

Også andre varianter.

Klinikk: Venetromboser spesielt mesenterialvene-tromboser, lungeemboli.

90 % hatt trombose ved 50 års alder. Kvinner obs. svangerskap og fødsel.

Nedsatte verdier av AT III finnes også ved DIC, nefrotisk syndrom, levecirrhose og i siste del av svangerskapet.

Lave Antitrombin III-verdier kan føre til at virkningen av heparin blir nedsatt. Husk også at antitrombin III-nivået ikke påvirker de vanlige koagulasjonsanalysene.  

Det finnes flere forskjellige analyseprinsipper for bestemmelse av antitrombin III. Det er viktig å skille mellom aktivitetsmålinger (som den her aktuelle) og konsentrasjons-målinger.

 

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.