Antitrypsin (a1-antitrypsin)

S-Antitrypsin (a1-antitrypsin)

Referanseområde

1,0 – 1,7 g/l

Indikasjoner

Betennelsestilstander, levercelleskade, lungeemfysen, neonatal ikterus.

Prøvetaking 

0,5 ml serum.

Tolking

Antitrypsin er den kvantitativt viktigste proteasehemmer i blod. Det dannes i leveren og stiger ved levercelleskade. Antitrypsin er et akuttfaseprotein. Lav antitrypsin-konsentrasjon fører til tidlig tap av lungevevets elastisitet og kan føre til emfysen utvikling. Bestemmelse av antitrypsin er viktig ved mistanke om leverbetinget ikterus hos nyfødte og barn. a1-antitrypsin finnes i flere genetisk betingede former som kan bestemmes i spesiallaboratorier. Manglende a1-antiglobulintopp i elektroforesekurven kan betinge nærmere utredning av a1-antitrypsin.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.