Bilirubin i urin (Stix)

​U-Bilirubin (Stix)

Referanseområde

Negativ

Indikasjoner

Ingen gode

Prøvetaking

5 ml urin. Holdbar 4 timer i romtemperatur.

Tolking

Positiv test sees ved U-Bilirubin over ca. 9 mol/l, og indikerer at S-Bilirubin, konjugert, er forhøyet (ukonjugert bilirubin er bundet til albumin og blir ikke filtrert ut i urinen).