Blodtyping

​B-Blodtyping

Blodbanken i Molde utfører :

  • AB0-typing og Rh(D)-typing                                     
  • D-svak                                                                 
  • Rh-genotyping                                                           
  • K-typing     
  • Utvidet blodtyping
  • DAT (mono- og poly-)                                                                
  • Antistoffscreening
  • Antistoffidentifisering
  • Titrering av anti-A og anti-B 
  • Forlikelighetsundersøkelser

Indikasjoner

Før transfusjon skal pasienter være blodtypet (ABD) og det skal utføres screening med tanke på irregulære blodtypeantistoff.

Påviste antistoff skal om mulig identifiseres.

Blodgivere skal i tillegg til ABD-typing types på andre antigen som kan ha betydning ved transfusjon.

Prøvetaking

Blodtype/antistoffscreening: 1 glass 7 ml EDTA-blod.

DAT: 1 glass  3 ml EDTA-blod.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.