HELSENORGE

Blodtyping og antistoffscreening

​B-Blodtyping og antistoffscreening

Noen analyser utføres kun i Molde og Ålesund.
Kristiansund og Volda sender videre når det er aktuelt.
Svangerskapsscreening utføres kun i Ålesund

Ålesund og Molde utfører: 
AB0-typing og Rh(D)-typing
D-svak
Genotyping
K-typing
DAT
Antistoffscreening med identifisering
Titrering av antistoff og typing av antigen ved antistoff-funn

Volda og Kristiansund utfører:
AB0-typing og Rh(D)-typing
D-svak
Genotyping            
K-typing
DAT                                                              
Antistoffscreening

Indikasjoner

Antistoffscreening:
Påvisning av erytrocytt alloantistoff gjøres med Indirekte Coombs test hos blodgivere, gravide og pasienter med transfusjonsbehov.
Testen utføres rutinemessig hos alle som eventuelt skal transfunderes.
Antistoffene skal om mulig identifiseres, slik at man kan finne forlikelig blod til transfusjon

Prøvetaking/prøvemateriale

Kun blodtype: 
1 glass 6 ml EDTA-blod.
I tillegg ved svangerskapsprøve:
1 glass serum (4 ml gelglass–sentrifugert) ved prøve uke 6-12
og ved infeksjonsserologi.
DAT: 1 glass EDTA-blod.
Se også vår rekvisisjon for svangerskapsprøver.

Tolking

Det er utarbeidet egen håndbok for Blodbanken (immunologiske analyser og transfusjonstjenester).

Fann du det du leita etter?