C-Peptid

​P/S-C-Peptid

Referanseområde

0,37 – 1,47 nmol/l

Indikasjoner

Utredning av diabetes mellitus, bedømming av insulinsekresjonen hos type II diabetikere ved utilfredsstillende regulering.

Prøvetaking

1 ml serum eller Li-Heparin plasma fra fastende pasient.

Tolking

C-peptid er et fragment av proinsulin som spaltes av ved omdanning av proinsulin til aktivt insulin. C-peptid har betydelig lenger halveringstid enn insulin og lar seg derfor lettere måle. C-peptid har en viss cross-over reaksjon med proinsulin, men ikke med insulin. Forhøyede verdier sees bl.a. ved insulinom og nyresvikt. Hos type II diabetikere finnes ofte verdier omkring det normale, eventuelt forhøyede. Hos type I diabetikere finnes ofte lave verdier.

  

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.