HELSENORGE

C3 (Komplementfaktor 3)

​S-C3 (Komplementfaktor 3)

Analyseres i Ålesund.

Referanseområde

1-18 år       0,83 - 1,52   g/L
≥18 år        0,57 - 1,57   g/L

Indikasjoner

Mistanke om pågående antigen/antistoff reaksjoner i blodbanen, uttalt infeksjonsfølsomhet. Diagnostikk og oppfølging av immunkompleks sykdommer, akutte nephritter og kroniske glomerulonephritter, systemisk lupus erythematodes.

Prøvetaking/prøvemateriale

0,5 mL serum.

Tolking

C3 er et akuttfaseprotein og må bedømmes under hensyn til de andre. Normalt C3-nivå ved akutte infeksjoner med stigning i andre akuttfaseproteiner, taler for øket komplement aktivering, ellers vil også C3 øke. Lave verdier sees i den første uke ved akutt glomerulonephritt. Ved membranproliferativ nephritt forblir C3 lav. C3 er lav også ved immunhemolytiske tilstander.

Analysemetode

Nefelometri, Atellica NEPH 630 (Siemens Healthineers)

Fann du det du leita etter?