C3 (Komplementfaktor 3)

​S-C3 (Komplementfaktor 3)

Analyseres i Ålesund.

Referanseområde

0,6 – 1,6 g/L

Indikasjoner

Mistanke om pågående antigen/antistoff reaksjoner i blodbanen, uttalt infeksjonsfølsomhet. Diagnostikk og oppfølging av immunkompleks sykdommer, akutte nephritter og kroniske glomerulonephritter, systemisk lupus erythematodes.

Prøvetaking/prøvemateriale

0,5 ml serum.

Tolking

C3 er et akuttfaseprotein og må bedømmes under hensyn til de andre. Normalt C3-nivå ved akutte infeksjoner med stigning i andre akuttfaseproteiner, taler for øket komplement aktivering, ellers vil også C3 øke. Lave verdier sees i den første uke ved akutt glomerulonephritt. Ved membranproliferativ nephritt forblir C3 lav. C3 er lav også ved immunhemolytiske tilstander.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.