Cancer antigen 125 (CA 125)

​S-Cancer antigen 125 (CA 125)   

Referanseområde

< 35 kU/l

Indikasjoner

Utredning og særlig kontroll av ovarialcancer, tube- og endometriecancer.

Ikke alle som har cancer i disse organer, har forhøyede verdier. Analysen er uegnet til screening.

Prøvetaking

1 ml serum (unngå hemolyse og lipemi).

Tolking

CA125 er særlig egnet for å påvise rester av de angitte former for cancer etter behandling. Stigende verdier tyder på dette. Etter fullstendig fjerning av tumorvev, faller verdiene til det normale etter ca. 4 uker. Verdi innen referanseområdet utlukker ikke at der er rester av cancervev. Positiv verdi kan ses ved andre cancerformer som lunge, lever, livmor, pankreas, bryst, colon og rectum. Positive verdier kan også ses ved godartede tilstander som ovarieadenom, endometriose og serøse eksudater, men verdiene er da oftest lavere enn ved malignitet. Ved menstruasjonstidspunktet kan utgangsverdiene fordobles. Verdiene øker også i første del av svangerskapet. Falske poitive verdier kan ses når pasienten har antistoff mot mus.   

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.