CDT (Carbohydrate Deficient Transferrin)

​S-CDT (Carbohydrate Deficient Transferrin)

Referanseområde

< 2,5 %

Indikasjoner

Mistanke om alkoholmisbruk og oppfølging av pasienter med kjent alkoholisme.

Prøvetaking

0,5 ml serum.

Tolking

CDT er en isomer form av transferrin. CDT øker ved alkoholinntak på over 40 til 60 gram ren alkohol pr. dag over uker. Økningen kan påvises hos 70 til 80 % av personer med slikt forbruk. 40 til 60 gram alkohol svarer til 4 - 5 halve flasker øl, 1 fl. vin eller 1/6 til 1/4 flaske brennevin pr. dag. CDT-stigningen kommer uavhengig av om det foreligger leverskade eller ikke. Det er ikke påvist sammenheng mellom CDT-verdien og alkoholmarkører som MCV, gamma-GT, ALAT og ASAT. CDT er mere spesifikk enn andre alkoholmarkører og har en spesifisitet på ca. 95 %. Når alkoholforbruket stopper, faller CDT til normalt nivå i løpet av 2 til 4 uker. For høy prosent av Carbohydrat Deficient Transferrin (%CDT) er sjeldent, men viktig å være oppmerksom på. Forklaringen er: Dersom transferrin-konsentrasjonen er svært lav, og konsentrasjonen av CDT ikke lav, vil % CDT kunne bli for høy fordi nevneren i brøken: CDT/transferrin x 100 blir lav. Vi måler både CDT og transferrin. Referanseområdet for transferrin er 2,0 – 3,6 g/l. Husk også at hos 0,5 % av befolkningen finnes det en transferrinvariant som gir forhøyede verdier av %CDT. Falskt forhøyede verdier kan også sees hos pasienter med langtkommen autoimmun leversykdom. Man skal også merke seg at en viss prosent av pasienter i medisinske akutt avdelinger har forhøyet verdi.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.