HELSENORGE

CEA (Carsinoembryonalt antigen)

​S-CEA (Carsinoembryonalt antigen)

Analyseres i Molde og Ålesund.

Referanseområde

20 – 40 år:    2,8 ug/L
     ≥ 40 år:     4,9 ug/L
Noe høyere hos storrøykere.

Indikasjoner

  • Terapi- og oppfølgningskontroll etter behandling av kolorektal cancer
  • Differensialdiagnostikk ved levertumorer: DD levermetastaser, primærtumor

Prøvetaking/prøvemateriale

0,5 mL serum.

Tolking

CEA er et embryonalt antigen som er lokalisert på celleoverflate til kolorektal mucosa. CEA utrykkes i embryonal fase og kan detekteres i lave konsentrasjoner etter fødselen.
 
Høye verdier:

  • Kolorektal cancer
  • Mammakarsinom
  • Inflammatoriske leversykdommer, særlig alkoholisk levercirrhose, pankreatitt, inflammatoriske gastrointestinale sykdommer

Hos røykere kan ses verdier opp til 10 ug/L. CEA-konsentrasjoner som overstiger 4 ganger øvre referansegrense, tyder på en sannsynligvis malign sykdom. Ved konsentrasjoner som overstiger 8 ganger øvre referansegrense er en malign sykdom nesten sikkert. Ved post-operativ kontroll av utviklingen kan kinetikken av CEA-stigning brukes for å skille mellom lokal residiv og metastaser. Ved lokal residiv er medianen til CEA-stigning 0,24 ug/L per 10 døgn, ved levermetastaser er medianen 1,7 ug/L per 10 døgn. Generelt tyder en stigning på >1 ug/L per 10 døgn på metastaser. Den positive prediktive verdien av CEA-konsentrasjonen i postoperativ forløp er 65-84%. Den negative prediktive verdien er 85-95%. Konstante CEA-konsentrasjoner utelykker derfor med stor sannsynlighet vekst av tumoren.
Pga. begrenset diagnostisk sensitivitet og spesifisitet er CEA ikke egnet for screening.

Analysemetode

ECLIA, Cobas e801 (Roche Diagnostics).  

Fann du det du leita etter?