CEA (Carsinoembryonalt antigen)

​P/S-CEA (Carsinoembryonalt antigen)

Referanseområde

20 – 39 år:  < 2,9 ug/l. Røykere < 5,2.

≥ 40 år:  <5,0 ug/l. Røykere < 6,5.

Indikasjoner

Se tolkning.

Prøvetaking

0,5 ml serum eller Li-Heparin plasma.

Tolking

Ledd i utredningen av påvist cancer, særlig colo-rectal cancer. Ved metastaser ofte høye verdier. Kan også gi informasjon ved cancer ellers i gastro-intestinal systemet og i andre organer så som bryst, lunger, ovarier og blære. Forhøyede CEA verdier kan påvirkes av behandling og sier da noe om virkningen av denne. Stigning etter fall kan tyde på residiv, men stigning mangler ofte når residivet er lokalt. Forhøyede CEA verdier uten cancer sees ved alkoholisk lever cirrhose, ulcerøs colitt, lumgeemfysem, cholecystitt og ved noen godartede svulster. Normal CEA utelukker ikke at det foreligger cancer. CEA er per i dag uegnet som screening undersøkelse på cancer. Når CEA brukes for å følge utviklingen hos en pasient behandlet for cancer som kan gi CEA-stigning, bør CEA taes hver annen måned.

 

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.