D-dimertest

P-D-Dimertest

Referanseområde

£ 0,500 mg/l 

Indikasjoner

Ved mistanke om tromboemboliske tilstander og ved mistanke om disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC), der man har økt nedbrytning av fibrin.

Prøvetaking

0,5 ml citrat-plasma. (Citratblod sentrifugeres  i 15 minutter ved 2 500 g).

Etter avpipettering er plasma holdbart i 2 dager. Heparinbehandling påvirker ikke resultatet av analysen.

Tolking

Fibrin blir dannet ved at trombin spalter av to mindre peptider fra fibrinogen, som derved får redusert sin negative ladning sentralt, og aggregerer til løselig fibrin. Deretter katalyserer faktor XIIIa dannelse av kovalente kryssbindinger mellom endene på fibrin-monomerene, og  uløselig fibrin er resultatet. Når plasmin bryter ned uløselig fibrin, får vi nedbrytningsprodukter med kovalente kryssbindinger (D-dimer). Slike produkter får vi ikke når plasmin bryter ned fibrinogen. Vår metode påviser D-dimer og er derfor spesifikk for nedbrytning av uløselig fibrin. D-Dimer kan være økt ved flere patologiske tilstander: DIC, lungeemboli, lungemetastaser, ovarietumor. Ved pågående trombolytisk behandling er testen mindre pålitelig. Rheumatoid faktor kan gi falsk positivt resultat. Negativ test betyr at sannsynligheten for dyp venetrombose og lungeemboli er betydelig redusert.

 

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.