HELSENORGE

Erytrocytter med beregninger

B-Erytrocytter med beregninger


Referanseområde

                         Menn          Kvinner
0-7 d                4,10-6,70    4,10-6,70  x1012/L
7-15 d              3,80-5,30    3,80-5,30  x1012/L
15 d-2 mnd     3,20-5,00    3,20-5,00  x1012/L
2-6 mnd          3,50-4,80    3,50-4,80  x1012/L
6 mnd - 8 år   4,00-5,60    4,00-5,60   x1012/L
8 år-18 år        4,30-5,80    4,10-5,40  x1012/L
19 år             4,50-6,05    3,88-5,34  x1012/L


MCH (gjennomsnittlig Hb-mengde i erytrocyttene):
0-7 d                         31,0-40,0   pg
7-15 d                       30,0-36,0   pg
15-30 d                     30,0-35,0   pg
1-2 mnd                    28,0-32,0   pg
2-6 mnd                    24,0-29,0   pg
6 mnd-19 år             24,0-30,0   pg
≥ 19 år                       27,1-32,6   pg  


MCV (gjennomsnittlig volum i erytrocyttene):
                           Menn          Kvinner
0-6 d                  95-118        95-118   fL
6-15 d                96-104        96-104   fL
15 d-2 mnd       80-100        80-100   fL
2-6 mnd            70-83           70-83     fL
6 mnd-8 år        72-86           72-86    fL
8-12 år               75-88           75-88    fL
12-19 år             76-89           77-91    fL
≥ 19 år                81-95          81-95     fL


MCHC (gjennomsnittlig Hb-konsentrasjon i erytrocyttene):
                            Menn             Kvinner
0-30 d                 3,0-35,0       33,0-35,0   g/dL
1-2 mnd             32,0-35,0      32,0-35,0   g/dL
2-6 mnd             32,0-34,0      32,0-34,0   g/dL
6 mnd-12 år      33,0-38,0      33,0-38,0   g/dL
12-19 år             33,0-37,0      32,0-36,0   g/dL
≥ 19 år                32,7-35,9      31,7-34,9   g/dL


RDW % (variasjonen i erytrocyttenes volum):
0-15 d                    14,6-17,3   %
15-30 d                  14,3-16,8   %
1-2 mnd                 13,6-16,1   %
2-6 mnd                 12,2-15,3   %
6 mnd-2 år            12,7-15,6   %
2-6 år                     12,4-14,9   %
6-18 år                   12,2-14,6   %
≥ 18 år                    11,7-14,3   %

Indikasjoner

Utredning av anemi av ukjent årsak. Diagnostikk/kontroll av polycytemi.

Prøvetaking/prøvemateriale

EDTA-blod. Holdbarhet: 48 timer (som H-status). Ved oppbevaring i romtemperatur vil MCV og EVF øke med ca. 10 % etter 24 timer. MCHC reduseres tilsvarende.
 

Tolking

Høye verdier: Ved polycytemi. Ved anemiutredning: Må ses i sammenheng med B-Hemoglobin og B-EVF (Hematokrit), se Ery-MCH, Ery-MCHC og Ery-MCV ovenfor.
Ery-MCH er gjennomsnittlig masse hemoglobin i erytrocyttene, dvs. B-Hemoglobin/B-EPK. Ery-MCHC er gjennomsnittlig hemoglobinkonsentrasjon i erytrocyttene, dvs. B-Hemoglobin/B-EVF. Ery-MCV er gjennomsnittlig volum av erytrocyttene. I moderne celletellere måles volum av hver enkelt av flere tusen celler, og gjennomsnittlig volum beregnes. Typiske eksempler på endrede verdier ved anemiske tilstander (prefikset Ery er sløyfet): Jernmangelanemi: lav MCV, MCH og MCHC. Anemi ved kronisk inflammasjon: lav MCV; de andre indeksene kan være normale. Anemi pga vitamin B12 og/eller folat mangel: høy MCV; MCH og MCHC kan være i øvre del av Referanseområde:t. Hereditær sfærocytose: normal eller lav MCV, høy MCH og MCHC. Indeksene er til liten hjelp ved hemolytiske anemier og anemi sekundær til blødning. Ved hyperosmolære tilstander måles MCV falsk for høy (erytrocytter med hyperosmolært indre svulmer opp når de blir fortynnet i isoosmolær væske).
RDW: Følsom parameter for variasjon i størrelsen av de røde. Øker ved bl.a. blødningsanemier, heriditære anomalier i de røde etc.

Analyseinstrument

Sysmex  XN

Fann du det du leita etter?