Erytrocytter med beregninger

B-Erytrocytter med beregninger

Referanseområde

Erytrocytter: 

Kvinner:  3,9 – 5,2 x 1012/l  

Menn: 4,2 – 5,7 x 1012/l

                                              
Ery-MCH: 27 – 33 pg - Gjennomsn. mengde Hb i ett blodlegeme

Ery-MCHC: 32 – 36 g/dl - Gjennomsn.Hb-konsentrasjon i blodlegemene

Ery-MCV:
82 – 98 Fl - Gjennomsn. volum av ett rødt blodlegeme

Ery-RDW: <15 % - Uttrykker variasjonene i de rødes volum

dikasjoner

Utredning av anemi av ukjent årsak. Diagnostikk/kontroll av polycytemi.

Prøvetaking

EDTA-blod. Holdbarhet: 48 timer (som H-status). Ved oppbevaring i romtemperatur vil MCV øke med 2-8 % etter 24 timer. EVF øker og MCHC reduseres tilsvarende. MCH er holdbar i 48 timer.

Tolking

Høye verdier: Ved polycytemi. Ved anemiutredning: Må ses i sammenheng med B-Hemoglobin og B-EVF (Hematokrit), se Ery-MCH, Ery-MCHC og Ery-MCV ovenfor.

Ery-MCH er gjennomsnittlig masse hemoglobin i erytrocyttene, dvs. B-Hemoglobin/B-EPK. Ery-MCHC er gjennomsnittlig hemoglobinkonsentrasjon i erytrocyttene, dvs. B-Hemoglobin/B-EVF. Ery-MCV er gjennomsnittlig volum av erytrocyttene. I moderne celletellere måles volum av hver enkelt av flere tusen celler, og gjennomsnittlig volum beregnes. Typiske eksempler på endrede verdier ved anemiske tilstander (prefikset Ery er sløyfet): Jernmangelanemi: lav MCV, MCH og MCHC. Anemi ved kronisk inflammasjon: lav MCV; de andre indeksene kan være normale. Anemi pga vitamin B12 og/eller folat mangel: høy MCV; MCH og MCHC kan være i øvre del av referanseområdet. Hereditær sfærocytose: normal eller lav MCV, høy MCH og MCHC. Indeksene er til liten hjelp ved hemolytiske anemier og anemi sekundær til blødning. Ved hyperosmolære tilstander måles MCV falsk for høy (erytrocytter med hyperosmolært indre svulmer opp når de blir fortynnet i isoosmolær væske).

RDW: Følsom parameter for variasjon i størrelsen av de røde. Øker ved bl.a. blødningsanemier, heriditære anomalier i de røde etc.

 

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.