Etanol

​S-Etanol

Referanseområde

<0.1 g/L (deteksjonsgrense) .

Indikasjoner

Intoksikasjonsutredning. Kan ikke brukes i forbindelse med juridiske problemstillinger!

Prøvetaking/prøvemateriale

1 – 2 ml serum. Ikke bruk etanolholdig væske til desinfeksjon før prøvetaking! Kan også sendes.

Tolking

Etanol analyseres i serum. Historisk angis blodalkoholkonsentrasjon (BAK) ofte i promille (‰), dvs. g/kg fullblod. Måleresultatet (g/L) kan omregnes til g/kg blod. Ved omregning av målt konsentrasjon i serum (g/L) til blodalkoholkonsentrasjon tas det hensyn til spesifikk vekt av serum (1,026) og ”vannfordelingskoeffisient” serum/fullblod (1,2). Etanolkonsentrasjon i blod (BAK) beregnes etter:
 
BAK (‰) = S-Etanol (g/L) / (1,026 x 1,2) = S-Etanol (g/L) * 0,812
 
 Økt bruk av alkohol påvirker først og fremst sentralnervesystemet. Dette medfører en rekke medisinske og sosiale skadevirkninger. Symptomer ved alkoholisering er:
 
Opp til 0,8 g/L: Reaksjonstid forlenget, lette språkvansker
Opp til 1,6 g/L: Tydelig beruselse med dårlig koordinert motorikk og sludrete tale
> 4,4 g/L: Nærmest bevisstløshet, respirasjonen blir påvirket, livsfare
 
Grad av symptomer kan individuelt være veldig forskjellig. Den er avhengig av alder, kjønn, konstitusjon, tilvenning og særlig om pasienten befinner seg i start- eller eliminasjonsfasen.
 
Påvisningsgrensen: 0.1 g/L. Metoden kan ikke brukes til å måle fysiologisk etanol-konsentrasjon (<0.019 g/L). Metoden detekterer heller ikke konsentrasjoner som finnes etter inntak av små mengder etanol.

Analysemetode

Cobas c702 og c501 (Roche Diagnostics).

Fann du det du leita etter?