Etanol

​S-Etanol

Referanseområde

<0.1 g/L (deteksjonsgrense) .

Indikasjoner

Intoksikasjonsutredning. Kan ikke brukes i forbindelse med juridiske problemstillinger!

Prøvetaking/prøvemateriale

1 – 2 ml serum. Ikke bruk etanolholdig væske til desinfeksjon før prøvetaking! Kan også sendes.

Tolking

Etanol analyseres i serum. Historisk angis blodalkoholkonsentrasjon (BAK) ofte i promille (‰), dvs. g/kg fullblod. Måleresultatet (g/L) kan omregnes til g/kg blod. Ved omregning av målt konsentrasjon i serum (g/L) til blodalkoholkonsentrasjon tas det hensyn til spesifikk vekt av serum (1,026) og ”vannfordelingskoeffisient” serum/fullblod (1,2). Etanolkonsentrasjon i blod (BAK) beregnes etter:
 
BAK (‰) = S-Etanol (g/L) / (1,026 x 1,2) = S-Etanol (g/L) * 0,812
 
 Økt bruk av alkohol påvirker først og fremst sentralnervesystemet. Dette medfører en rekke medisinske og sosiale skadevirkninger. Symptomer ved alkoholisering er:
 
Opp til 0,8 g/L: Reaksjonstid forlenget, lette språkvansker
Opp til 1,6 g/L: Tydelig beruselse med dårlig koordinert motorikk og sludrete tale
> 4,4 g/L: Nærmest bevisstløshet, respirasjonen blir påvirket, livsfare
 
Grad av symptomer kan individuelt være veldig forskjellig. Den er avhengig av alder, kjønn, konstitusjon, tilvenning og særlig om pasienten befinner seg i start- eller eliminasjonsfasen.
 
Påvisningsgrensen: 0.1 g/L. Metoden kan ikke brukes til å måle fysiologisk etanol-konsentrasjon (<0.019 g/L). Metoden detekterer heller ikke konsentrasjoner som finnes etter inntak av små mengder etanol.

Analysemetode

Cobas c702 og c501 (Roche Diagnostics).

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.