Fenobarbital (Fenemal)

​S-Fenobarbital (Fenemal)

Analyseres i Ålesund.

Terapeutisk område

50 – 130 µmol/L (som antiepileptikum).    

Indikasjoner

Terapikontroll og intoksikasjonsutredning.

Prøvetaking/prøvemateriale

0.5 ml serum. Skal svaret vurderes i relasjon til antatt terapeutisk område, bør prøven taes slik at bunnkonsentrasjon blir målt, dvs. rett før neste dose, og når konsentrasjonen er i likevektstilstand, dvs. 3-5 uker etter siste dosejustering.

Tolking

Fenobarbital er et barbiturat som blir brukt i behandling av visse former for epilepsi. Absorpsjon ved peroral tilførsel er relativt langsom, med maksimal konsentrasjon i serum 2-8 timer etter inntak. Den biologiske tilgjengelighet er nesten fullstendig, 80-90%. Omkring 50% av fenobarbital i plasma er proteinbundet, mindre hos nyfødte. Halveringstiden viser stor interindividuell variasjon, 40-160 timer, noe kortere hos barn. Husk mulighet for interaksjonsproblemer pga. enzyminduksjon! Toksiske effekter er ikke vanlige ved konsentrasjoner under 130 µmol/L, ved langvarig terapi. Men ved konsentrasjoner over 170 µmol/L øker faren for forgiftning, og ved konsentrasjoner over 260 µmol/L er pasienten som regel alvorlig forgiftet.

Analysemetode

Cobas c702 (Roche Diagnostics).

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.