HELSENORGE

Ferritin

​P/S-Ferritin


Referanseområde


Alder
                 Menn             Kvinner
0-1 mnd            150-973          150-973   µg/L
1-6 mnd            20-580             20-580     µg/L
6 mnd-15 år     20-101             20-101     µg/L
15-18 år            20-173             20-114     µg/L
18 år               23-431            11-164      µg/L


Indikasjoner

 • Mistanke om jernmangel
 • Terapikontroll ved jernmangel
 • Diagnostikk og kontroll av hemokromatose


Prøvetaking/prøvemateriale

0,5 mL serum eller Li-Heparin plasma.
 

Tolking

Høye verdier:

 • Hereditær og sekundær hemokromatose
 • Levercelleskade
 • Akutte og kroniske inflammasjoner
 • Maligne sykdommer
 • Leukemier
 • Lymfomer
 • Solide tumorer (pankreas-, endometrium-, bronchialkarsinom, neuroblastom, etc.)

Lave verdier:

 • Jernmangelanemi

Ferritin er et intracellulært, jernholdig protein på ca. 450 kDa. Ferritin i serum står i direkte relasjon til kroppens depotjern. 1 µg/L S-ferritin representerer 8-10 mg depotjern. I fravær av inflammasjon og sykdommer i organer med høyt ferritininnhold, korrelerer S-ferritin positivt med størrelsen av kroppens jerndepoter opp til 200 µg/L. Dessuten er S-ferritin et akutt fase protein. Ved vurdering av ferritin-konsentrasjon ved anemi-diagnostikk må i alle fall en inflammatorisk tilstand utelukkes (CRP, senkning).
Høye verdier, opp mot 10 000 µg/L kan sees ved transfusjonshemosiderose og hemokromatose. Lave verdier tyder alltid på jernmangel. Vær oppmersom på at normale verdier ved inflammasjon ikke utelukker jernmangel! S-ferritin synker til utgangsverdi først flere uker etter at inflammasjonen er avsluttet. Normale verdier utelukker heller ikke hemokromatose, der høyt S-ferritin først kan påregnes etter 18-20 års alder. Transferrinmetning er mer sensitiv ved diagnostikk av hemokromatose, idet S-ferritin kan være normal i tidlige stadier. Ved behandling av hemokromatose med phlebotomi bør man prøve å få S-ferritin ned i området <50 µg/L1. Hos pasienter med kroniske betennelsestilstander vil verdier <70 µg/L tyde på jernmangel.
 [1] European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines for HFE Hemochromatosis. Journal of Hepatology 2010.
 

Analysemetode

Cobas c501 og c702 (Roche Diagnostics).  

Fann du det du leita etter?