Fibrinogen

​P-Fibrinogen       

Referanseområde

2,0 - 4,0 g/l.

Indikasjoner

Ved mistanke om disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC) og andre tilstander med økt forbruk eller nedbrytning av fibrinogen.

Prøvetaking

Citrat-plasma. ( Citratblod sentrifugeres  i 15 minutter ved 2 500 g ). Holdbar i 3 dager i romtemperatur, hvis ikke pasienten har en pågående fibrinolyse. Unngå langvarig stase.

Tolking

Fibrinogen produseres i hepatocyttene. Det består av 3 polypeptidkjeder og molekylvekten er 340000. Fibrinogen blir av trombin omdannet til løselig fibrin, som til slutt blir omdannet til nettverk av uløselig fibrin, det siste trinn i koagulasjonskaskaden. Fibrinogen er også et akutt fase protein. Konsentrasjonen øker innen 24 timer og er maksimal 3-4 døgn etter en vevsskade. Ved ukompliserte tilfeller bruker normalisering av P-Fibrinogen å finne sted etter 3-4 uker. Høy konsentrasjon kan sees ved inflammasjoner av ulike etiologier og ved svangerskap.  Kroniske infeksjoner, kollagene lidelser og nefrose kan forårsake meget høye konsentrasjoner. Lav konsentrasjon (og normal konsentrasjon ved pågående inflammasjon) tyder på økt forbruk av fibrinogen, som ved DIC. Lav konsentrasjon kan også ses ved redusert sytese (leversvikt).

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.