HELSENORGE

Gentamicin

​S-Gentamicin


Terapeutisk område*

Dosering 1 gang daglig 
0-prøve: < 0,5 mg/L
8-timers-prøve: 1,5 – 4,0 mg/L
      
Dosering 3 ganger daglig 
0-prøve:   < 2,0  mg/L
1-timers-prøve:  6,0 – 12,0 mg/L
 
*Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus, Helsedirektoratet, 2013.

Indikasjoner

Overvåking av serum-konsentrasjon under gentamicinterapi

Prøvetaking/prøvemateriale

0.5 ml serum

Tolking

Gentamicin er et aminoglykosid-antibiotikum som brukes ved behandling av alvorlige infeksjoner av gentamicinfølsomme bakterier når andre, mindre toksiske midler ikke er effektive. Medikamentet gis som hovedregel en gang i døgnet. Den toksiske effekten baserer seg på blokkering av den ribosomale proteinsyntesen. Terapeutiske og toksiske konsentrasjoner varierer individuelt. Gentamicin elimineres hovedsaklig renalt i aktiv form.

Analysemetode

Cobas c702 (Roche Diagnostics).  

Fann du det du leita etter?